Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา10:03 น. | ออนไลน์ 30 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ปฏิทินกิจกรรมหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

ปฏิทินกิจกรรม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างปฏิทินกิจกรรม++ การโพสต์หัวข้อกิจกรรม ++

  • ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก โพสต์กิจกรรม


  • จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมูลรายละเอียด ให้กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง


  • ช่องวันที่... หากเป็นกิจกรรมวันเดียว ให้เลือกวันที่เดียวกัน เช่น วันที่ ถึงวันที่


  • ช่องเวลา... หากเป็นกิจกรรมที่มีเวลาชัดเจน ก็ให้กรอกด้วย เช่น เวลา น. ถึง น.
        หากเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเวลาชัดเจน ให้เว้นว่างไว้ แต่ให้เขียนอธิบายไว้ในช่องรายละเอียดด้วย


  • ท่านสามารถ แก้ไขรายละเอียดหัวข้อกิจกรรมที่ท่านโพสต์เอง ได้