Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา10:34 น. | ออนไลน์ 25 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


สิ่ิงอำนวยความสะดวก
ร้านซักรีด หอพักนิสิต จุฬาฯ

บริการ
 • ซัก อบ รีด เสื้อผ้าชนิดต่างๆ

 • วันเวลาเปิดให้บริการ
 • ทุกวัน
 • 06.00 น. - 21.00 น.


 •  

   

   

   

   

   


  หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

  สิ่งอำนวยความสะดวก