Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา11:20 น. | ออนไลน์ 33 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ตึกจำปี
ตึกจำปี (เดิมเรียกว่า หอ 2)

 

เมื่อปีพ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณจำนวน 150 ล้านบาท สร้างอาคารหอพักสำหรับนิสิตชาย ขนาด 14 ชั้น รับพักได้จำนวน 992 ที่ ทดแทนที่อาคารหอไม้ เอ ไอ ที โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ ปีพ.ศ.2535 นิสิตเข้าพักได้ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา

ตึกจำปี

  • เป็นอาคาร 14 ชั้น
  • จำนวน 248 ห้อง
  • พักห้องละ 4 คน
  • รับนิสิตเข้าพักได้ 992 คน
  • รับนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา เข้าพักในชั้น 13 – 14 จำนวน 152 ที่
  • รับนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิต เข้าพักในชั้น 2 – 12 จำนวน 840 ที่


        (เป็นที่พักสำหรับนิสิตทั่วไป 920 ที่ นิสิตโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล จำนวน 24 ที่ กันเป็นที่พักสำหรับเก็บตัวนักกีฬามหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่นิสิตหอพัก จำนวน 24 ที่)ห้องพักตึกจำปี

  • เตียงนอน
  • โต๊ะอ่านหนังสือ
  • ชั้นวางรองเท้า(รวม)
  • ตู้เสื้อผ้า
ห้องตึกจำปี
ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี

ห้องตึกจำปี
หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก