Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา14:31 น. | ออนไลน์ 81 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

Help
การล็อกอินเข้าระบบ / ล็อกเอาท์ออกจากระบบ (สำหรับนิสิต)

การล็อกอินเข้าระบบ (สำหรับนิสิต)

1. กรอก login name
2. กรอก password
3. ติ๊กเลือก นิสิตหอพัก
4. คลิกปุ่ม
ล็อกอิน


การล็อกเอาท์ออกจากระบบ1. คลิก ออกจากระบบ
ล็อกเอาท์