Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา18:49 น. | ออนไลน์ 18 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


เว็บเพจหน้าแรกสำหรับรับสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกสมัครอยู่หอ

ล็อกอิน     ล็อกอิน


2. จะพบป้ายประกาศ

ประกาศรับสมัครอยู่หอฯ3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงข้อความ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งยังไม่สามารถคลิกได้
   
สมัครอยู่หอฯ


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งมีลิงค์ให้คลิกกรอกข้อมูล

สมัครอยู่หอฯ


5. ช่องล็อกอินเข้าระบบ สำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลแล้ว ใช้ล็อกอินเข้าระบบเพื่อพิมพ์หรือแก้ไขข้อมูลของตนในภายหลัง

สมัครอยู่หอฯ-ล็อกอิน6. หากเลยระยะเวลาเปิดรับสมัคร หรือปิดรับสมัครแล้ว จะพบป้ายประกาศ ดังภาพด้านล่าง

ประกาศรับสมัครอยู่หอฯ