Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา10:10 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


คำถามที่ถามบ่อย

เมนูสำหรับนิสิตหอพัก

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


เว็บเพจหน้าแรกสำหรับรับสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกสมัครอยู่หอ

ล็อกอิน     ล็อกอิน


2. จะพบป้ายประกาศ

ประกาศรับสมัครอยู่หอฯ3. หากยังไม่ถึงวันเวลาตามที่กำหนด จะพบเพียงข้อความ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งยังไม่สามารถคลิกได้
   
สมัครอยู่หอฯ


4. หากอยู่ภายในระยะวันเวลา ตามที่กำหนด จะพบหน้าเว็บ ดังภาพด้านล่าง ซึ่งมีลิงค์ให้คลิกกรอกข้อมูล

สมัครอยู่หอฯ


5. ช่องล็อกอินเข้าระบบ สำหรับนิสิตที่กรอกข้อมูลแล้ว ใช้ล็อกอินเข้าระบบเพื่อพิมพ์หรือแก้ไขข้อมูลของตนในภายหลัง

สมัครอยู่หอฯ-ล็อกอิน6. หากเลยระยะเวลาเปิดรับสมัคร หรือปิดรับสมัครแล้ว จะพบป้ายประกาศ ดังภาพด้านล่าง

ประกาศรับสมัครอยู่หอฯ