Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา19:14 น. | ออนไลน์ 25 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การกรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัคร

ล็อกอิน     ล็อกอิน


2. คลิกที่ลิงค์ ซึ่งตรงกับสถานะนิสิต
สมัครอยู่หอฯ


3. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่1
   
กรอกข้อมูลลงใบสมัคร

* ต้องติ๊กเลือก ..ข้าพเจ้าขอรับรองว่า... ด้วย


4. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่1 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพด้านล่าง ให้คลิก ล็อกอินเพื่อกรอกส่วนที่2

* กรุณาจด จำ User Name และ Password ของนิสิตไว้ เพื่อใช้ล็อกอินต่อไป
สมัครอยู่หอฯ


5. กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน)

สมัครอยู่หอฯ


6. กรอกข้อมูลลงใบสมัคร ส่วนที่2
   
กรอกข้อมูลลงใบสมัคร

* ต้องติ๊กเลือก ..ข้าพเจ้าขอรับรองว่า... ด้วย


7. เมื่อคลิกยื่นใบสมัครส่วนที่2 แล้ว จะพบข้อความแจ้งให้ทราบ ดังภาพด้านล่าง

สมัครอยู่หอฯ

* จบขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
กรณีนิสิตกรอกใบสมัครส่วนที่1 แล้ว แต่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบตามลิงค์ที่แสดงไว้ โดยทันที
นิสิตสามารถล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง เพื่อกรอกใบสมัครส่วนที่2 โดย


กรอก User Name และ Password ของนิสิต (อันเดียวกับที่ข้อความแจ้งไว้ ดังภาพด้านบน)

สมัครอยู่หอฯ


จะพบเว็บเพจ ดังภาพด้านล่าง ให้คลิกที่ คลิกเพื่อกรอกส่วนที่2

สมัครอยู่หอฯ