Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา19:38 น. | ออนไลน์ 25 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การพิมพ์ใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัคร

ล็อกอิน     ล็อกอิน
สมัครอยู่หอฯ


2. กรอก User Name และ Password ของนิสิต

สมัครอยู่หอฯ


3. จะพบเว็บเพจดังภาพด้านล่าง
   
* นิสิตสามารถคลิกดูใบสมัครได้ตามลิงค์ที่ปรากฏ

สมัครหอฯ4. เมื่อคลิกดูแล้ว จะมีป้ายประกาศเตือน ดังภาพด้านล่าง

* เพื่อความถูกต้องของรูปแบบเอกสาร ให้กำหนดค่าการพิมพ์ ตามที่แสดงเตือน

สมัครอยู่หอฯ


5. การกำหนดค่าการพิมพ์

  สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer

    เมนู File เลือก Page Setup...
 • Paper Size = A4
 • Header=
 • Footer=
 • Orientation=Portrait
 • Margin(mm) : Left=14, Right=14, Top=5, Bottom=5
 •    เมนู File เลือก Print Preview...
 • Scale เลือก Shrink To Fit


 •   สำหรับผู้ใช้ Firefox
       เมนู File เลือก Page Setup...

 • ทิศทาง : เลือก แนวตั้ง
     ( Orientation : เลือก Portrait )
 • มาตรส่วน : เลือก หดให้พอดีกับความกว้างหน้ากระดาษ
     ( Scale : เลือก Shrink To Fit Page Width )
 • ขอบกระดาษ : ปรับ หัว=5mm ท้าย=5mm ซ้าย=14mm ขวา=14mm
     ( Margin : ปรับ Top=5mm   Bottom=5mm   Left=14mm   Right=14mm )


 • 6. พิมพ์ใบสมัครให้ครบทั้ง 3 หน้า
     
  * จบขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต