Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา20:00 น. | ออนไลน์ 24 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
การสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต


การแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต1. คลิกเข้าสู่หน้ารับสมัคร

ล็อกอิน     ล็อกอิน
สมัครอยู่หอฯ


2. กรอก User Name และ Password ของนิสิต

สมัครอยู่หอฯ


3. จะพบเว็บเพจดังภาพด้านล่าง
   
คลิกที่ แก้ไขส่วนที่1 หรือ แก้ไขส่วนที่2 แล้วทำการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร

* แก้ไขข้อมูล เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น

สมัครหอฯ