Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา03:38 น. | ออนไลน์ 43 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ทำเนียบคณะกรรมการหอพักนิสิตชาย จุฬาฯ


คณะกรรมการหอพักนิสิตชาย ปีการศึกษา 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น รหัส คณะ จังหวัด ตำแหน่ง
1  นายบรรณวัชร นาคสู่สุข    62  คณะรัฐศาสตร์  อยุธยา  ประธานนิสิตหอพักนิสิตชาย