Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา02:40 น. | ออนไลน์ 7 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     ข่าวประกาศสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ
                   
ตรวจสอบกิจกรรมหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2559 ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ประกาศให้นิสิตใหม่หอพักรหัส 59xxxxxxxx ดำเนินการยินยอมให้หักค่าหอพักผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต
ดูข่่าวอื่นๆ


         สร้างสรรค์ซีมะโด่งของเรา
ตั้งกระทู้ใหม่ || ดูกระทู้อื่นๆ
    

สำหรับนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก
สมัครเข้าอยู่หอพักฯ ผ่านเว็บไซต์ ขั้นตอนการสมัครเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ หลักฐานประกอบการสมัครเข้าอยู่หอพักฯ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอยู่หอพักฯ การกรอกข้อมูลลงใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์ การพิมพ์ใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์ การแก้ไขข้อมูลใบสมัคร ผ่านเว็บไซต์ การยืนยัน-รายงานตัวอยู่หอพัก ผ่านเว็บไซต์
 


เกี่ยวกับหอพัก จุฬาฯ
ความเป็นมาหอพักนิสิตจุฬาฯ ประวัติหอพักนิสิตจุฬาฯ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก ตึกชวนชม ตึกพุดตาน ตึกจำปา ตึกจำปี ตึกพุดซ้อน ตึกศึกษิตนิเวศน์ ระเบียบหอพัก จัดเก็บและอัตราค่าที่พัก ข้อปฏิบัติของนิสิตหอพัก การติดต่อกับนิสิตหอพัก
 


สำหรับนิสิตหอพัก จุฬาฯ
ใบแจ้งชำระค่าห้องพัก ยื่นขออยู่หอต่อ ยืนยันเตียงเดิม เลือกเตียงใหม่ สถานะเตียงตึกใหม่ 17ชั้น สถานะเตียงตึกพุดตาน สถานะเตียงตึกพุดซ้อน สถานะเตียงตึกจำปา สถานะเตียงตึกจำปี กรอกแบบประเมินร้านค้าในหอพักฯ
 


บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ
โครงสร้างเจ้าหน้าที่งานหอพัก ทำเนียบอนุสาสก ทำเนียบหัวหน้างานหอพัก รายชื่อเจ้าหน้าที่หอพัก ผู้ปกครองหอพักนิสิตชาย ผู้ปกครองหอพักนิสิตหญิง คณะกรรมการหอพักนิสิตชาย คณะกรรมการหอพักนิสิตหญิง เจ้าหน้าที่-ผู้ปกครองหอพัก
 
สถิติ
 

เมนูด่วนจุฬาฯ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ค้นหาข้อมูลภายในจุฬาฯ ค้นหาหลักสูตร ข่าวประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรม จุฬาฯ หอสมุดกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันภาษา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ พ.ร.บ.จุฬาฯ ฉบับล่าสุด รายการถ่ายทอดสด เสียงสู่การพัฒนาและสร้่างสรรค์ แผนที่จุฬาฯ
 

ตรวจสอบกิจกรรมหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2559


ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ประกาศให้นิสิตใหม่หอพักรหัส 59xxxxxxxx ดำเนินการยินยอมให้หักค่าหอพักผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต