Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา14:12 น. | ออนไลน์ 58 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 469 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


จะประกาศรายชื่อให้ทราบเวลาประมาณ 17.00 น.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2563[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/r ...

แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2563
รายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ในปีการศึกษา 2563
[url=http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp]ขั้นตอนการการเลือกห้องใหม่-เตียงใหม่ สำหรับนิสิตหอพักที่ก ...

แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2563... ...
แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2563...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
ขั้นตอนการยืนยันห้องเดิม-เตียงเดิม สำหรับนิสิตหอพักที่ได้รับสิทธิ์พักต่อ ปีการศึกษา 2563

[url=http://www.rcuchula.com/news/index.php?page=news.php&id=547&n_t=1]รายชื่อนิสิตที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์พั ...

แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2563

รายชื่อนิสิตหญิง (ตึกชวนชม) ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ในปีการศึกษา 2563

[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_491.pdf]รายชื่อนิสิตหญิง (ตึกพุดซ้อน) ที่ผ่านการพิจารณาให้ได ...

แจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2563
ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_486.pdf

..

...
แจ้งข่าวเมื่อ 16 มี.ค. 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 28 ม.ค. 2563
กรอกข้อมูล..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ธ.ค. 2562

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 469 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47