Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา12:28 น. | ออนไลน์ 6 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 460 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46กรอกข้อมูล..คลิกที่นี่

...
แจ้งข่าวเมื่อ 04 ธ.ค. 2562

***ขอให้นิสิตปฏิบัติตามท้ายประกาศโดยเคร่งครัด***[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_402.pdf][img]h ...

แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ย. 2562ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขกิจกรรมหอพัก ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 ภาคต้น
ในวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.rcuchula.com

วิธีแจ้งแก้ไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. แจ้งแก้ไขข้อมูล โดยส่งหล ...
แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562อ่านประกาศ..คลิกที่นี่

ดูขั้นตอน..คลิกที่นี่

เข้าระบบ..คลิกที่นี่

.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2562.

ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตชาย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
[url=http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_484.pdf]ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักน ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2562ประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าพัก คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี
---------------------------------------

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักในคอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562ประกาศหอพักนิสิตจุฬาฯ

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตเข้าพัก คอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถี
---------------------------------------

ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะรับสมัครนิสิตหอพักที่ประสงค์จะพักในคอนโด วิสซ์ดอม ปุณณวิถ ...
แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2562ขอให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้ว

ไปทำการกดยินยอมหักเงินค่าหออัตโนมัติผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

โดยค่าหอพักตั้งแต่เดื ...

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ส.ค. 2562

Downloadกำหนดการ..คลิกที่นี่[img]https://sv1.picz.in.th/images/2019/07/24/KbKFL0.jp ...

แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.ค. 2562


...
แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2562

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 460 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46