Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา08:25 น. | ออนไลน์ 23 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 486 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2563ใบคำร้องออนไลน์การตรวจ 5ส สำหรับนิสิตที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้ เนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดในขณะนี้
https://forms.gle/YAGWTQxWCSEqHVAL6

**นิสิตที่ส่งใบคำร้องทั่วไปมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องลงเพิ่มนะครับ**

...

แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2563.
.
.
ตรวจสอบรายชื่อ...คลิกที่นี่
.
.
.

...
แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.ค. 2563รายชื่อนิสิตขอคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก เดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ค. 2563...
แจ้งข่าวเมื่อ 07 ส.ค. 2563ดูVDOแนะนำการมอบตัว..คลิกที่นี่

 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563


**นิสิตที่ได้รับทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก, โครงการจุฬาฯ ...

แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563แผนที่มอบตัว2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563แผนที่วันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563แผนที่การเดินทางวันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563 ...
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 10 หัวข้อ จากทั้งหมด 486 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49