Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา04:10 น. | ออนไลน์ 40 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากคณะกรรมการหอพักฯ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 3 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อ หน้าที่ : 1


[size=18]ขอเชิญนิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/poll/index.php] ...

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558[size=18]ขอให้นิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]
[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/poll/index.php] [/u ...

แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ย. 2557
...
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ส.ค. 2554

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 3 หัวข้อ จากทั้งหมด 3 หัวข้อ หน้า : 1