Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา14:31 น. | ออนไลน์ 19 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประกาศ เรื่องรับบัตรนิสิตหอพักชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ต.ค. 2558
ประกาศ ปิดประตูฝั่งถนนพญาไท ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 15 มกราคม 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ต.ค. 2558
ประกาศ รับสมัครนิสิตช่วยงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2558
ประกาศ บันทึกลายนิ้วมือขึ้นอาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2558
ประกาศ ปิดน้ำห้องน้ำอาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น พุดซ้อน เฟสเก่า ชั้น 12-13-14   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ส.ค. 2558
ประกาศ การเปลี่ยนเเปลงวิธีการชำระค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2558
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักนิสิตภาคต้นปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2558
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตกิ์ พระบรมราชินีนาถ   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น 2558 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
ประกาศ ดับไฟฟ้าอาคารนิสิตหอพัก 17 ชั้นชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2558
ประกาศ ให้นิสิตหอพักใหม่ทุกคน พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน 2557 (แบบเหมาจ่าย ช่วงที่ 3) สำหรับนิสิตตึกเก่าปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558
ประกาศ ให้นิสิตใหม่หอพักหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชมปริ้นใบชำระค่าหอพักนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ค. 2558
ประกาศ ห้องพักนิสิตใหม่ ตึกจำปี จำปา พุดซ้อน และพุดตาน   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2558
ประกาศ ให้นิสิตหอพักใหม่หอพักหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชม เข้าทำการเลือกห้องพักและเตียงในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2558
ประกาศ ขั้นตอนการปฎิบัติต่อไปสำหรับนิสิตที่แจ้งรหัสนิสิตและอัพรูปแล้วในระบบ   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2558
ประกาศ เข้าทำการแจ้งเลขประจำตัวนิสิตและอัพรูปถ่าย ของนิสิตมีรายชื่อที่ผ่านผลการพิจาณาคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษาภาคต้น 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิตหญิงหลังเก่า   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558
  แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558
รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิตชาย-หญิง 14   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2558
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2558
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20