Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:57 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศ ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(WIFI) หอพักนิสิตหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ก.พ. 2558
ขยายเวลาบันทึกลายนิ้วมือเข้าออกอาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต(โรงยิม)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.พ. 2558
ประกาศ ช่องทางการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ม.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพักปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ธ.ค. 2557
ประกาศ เปิดใช้ระบบสแกนนิ้วอาคารอเนกประสงค์หอพัก(โรงยิม)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2557
พิมพ์ใบชำระค่าหอพักชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2557
การเลือกห้องพักสำหรับนิสิตใหม่หอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2557
รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557
รายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557
ประเมินร้านค้าและร้านบริการ ปีการศึกษา2557 ครั้งที่1   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตชายเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2557   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตหญิงเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา2557   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ย. 2557
ขั้นตอนการแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา2557 (เฉพาะตึกพุดซ้อน ตึกพุดตาน ตึกจำปา และตึกจำปีเท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557
การแจ้งความจำนงอยู่หอพักช่วงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี   แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการฝึกอบรมและฝึกซ้อมหนีไฟ ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ต.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ส.ค. 2557
ประกาศ รายละเอียดการมอบตัวเข้าหอพักของนิสิตหอพักหลังใหม่ 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตหอพักหลังใหม่ 17 ชั้น ทุกชั้นปี ชำระเงินค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและค่าธรรมเนียมหอพัก เดือนสิงหาคม 2557 (นิสิตชำระเงินได้เฉพาะที่เคาท์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้นไปพักในหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าเพิ่มเติม ครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจำปี ตึกจำปา) เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19