Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:31 น. | ออนไลน์ 34 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2557 (แบบเหมาจ่าย) ช่วงที่ 2 สำหรับนิสิตตึกเก่า   แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2558
ประกาศ การเลือกห้อง-เตียงใหม่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตทุกตึก   แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการแจ้งขออยู่หอพักช่วงภาคฤดูร้อน 2557 (ตึกเก่า)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการยืนยันและย้ายห้องพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตตึกชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการยืนยันและย้ายห้องพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตตึกเก่า (ตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558
รายชื่อนิสิตที่เขาร่วมงานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 26 เมษายน 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2558
ประกาศ ให้คำปรึกษาและแก้ไขอินเตอร์เน็ตภายในหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2558
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิต ปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 10 เม.ย. 2558
ประกาศ ล้างเครื่องปรับอากาศหอพักนิสิตหลังใหม่ 17 ชั้นชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2558
ประกาศ รับสมัครนิสิตหอพักช่วยงาน 60 พรรษาราชสุดา จุฬาถวายพระพร   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558
ประเมินร้านค้าและร้านบริการ ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558
ประกาศ ตรวจเช็คสัญญาณ wifi อาคารหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2558
การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ภาคต้น ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 16 มี.ค. 2558
เชิญชวนนิสิตหอพักและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2558
ข้อปฏิบัติการแจ้งซ่อมของนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 09 มี.ค. 2558
ประกาศ ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(WIFI) หอพักนิสิตหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ก.พ. 2558
ขยายเวลาบันทึกลายนิ้วมือเข้าออกอาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต(โรงยิม)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.พ. 2558
ประกาศ ช่องทางการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ม.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคปลาย 2557 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพักปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ธ.ค. 2557
ประกาศ เปิดใช้ระบบสแกนนิ้วอาคารอเนกประสงค์หอพัก(โรงยิม)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2557
พิมพ์ใบชำระค่าหอพักชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2557
การเลือกห้องพักสำหรับนิสิตใหม่หอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2557
รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20