Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:58 น. | ออนไลน์ 17 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีรหัสนิสิต 57xxxxxxxx ที่ผ่านการรายงานตัวเมื่อวันที่16-18 ก.ค. 57เข้าทำการเลือกห้องพักและเตียง(เฉพาะตึกใหม่ 17 ชั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตหญิงที่มีชื่อสำรองอาคารหอพักนิสิตหลังใหม่ 17 ชั้นเข้าทำการรายงานตัวในระบบ   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2557
เลือกห้องพักเตียงพักตึกใหม่ 17 ชั้นของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ได้ผ่านการรายงานตัวแล้วในวันที่ 9-10 ก.ค. 57   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักระดับปริญญาตรีภาคปกติทุกชั้นปี(เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตชาย-หญิง ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์นิสิตหอพักและได้รับสิทธิ์การเข้าพักที่หอพักหลังใหม่ 17 ชั้น   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ประกาศรายชื่อนิสิตชายและหญิงชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการสัมภาษณ์นิสิตหอพักและได้รับสิทธิ์การเข้าพักที่หอพักหลังเก่า   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
ด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557
รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก(นิสิตชั้นปีที่2ขึ้นไป)ที่ผ่านการสัมภาษณ์และมีรายชื่อประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วงที่ 3   แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2557
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ช้ั้น (ตึกชวนชมใหม่)ห้องรายเดือน (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2557 (ตึกพุกซ้อน พุดตาน จำปี จำปา) อาคารห้องน้ำรวม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
ประกาศงดใช้ห้องน้ำตึกจำปีฝั่งเรือนไทย   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วงที่ 2   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพักปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 พ.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2557
ประกาศ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ชั้นพุดตาน   แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2557
ประกาศ ล้างบ่อน้ำใต้ดินหอพักนิสิตจุฬาเพิ่มเติม   แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2557
การพักช่วงภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่ายช่วงที่ 2 (เพิ่มเติมหรือยกเลิก)   แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพัก ปิดทำการช่วงสงกรานต์   แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19