Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา14:27 น. | ออนไลน์ 24 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วงที่ 3   แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เข้าพักหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (ให้แต่งชุดนักเรียนในการส่งใบสมัคร)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2557
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2557
ประกาศ การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2557
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ช้ั้น (ตึกชวนชมใหม่)ห้องรายเดือน (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2557 (ตึกพุกซ้อน พุดตาน จำปี จำปา) อาคารห้องน้ำรวม (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
ประกาศงดใช้ห้องน้ำตึกจำปีฝั่งเรือนไทย   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556 ช่วงที่ 2   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพักปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 9 พ.ค. ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค. 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2557
ประกาศ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอาคารหอพักนิสิตหญิง 13 ชั้นพุดตาน   แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2557
ประกาศ ล้างบ่อน้ำใต้ดินหอพักนิสิตจุฬาเพิ่มเติม   แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2557
การพักช่วงภาคฤดูร้อนแบบเหมาจ่ายช่วงที่ 2 (เพิ่มเติมหรือยกเลิก)   แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2557
ประกาศ สำนักงานหอพัก ปิดทำการช่วงสงกรานต์   แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2557
การขอความอนุเคราะห์ที่พัก สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก   แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2557
ประกาศ ล้างบ่อน้ำใต้ดินหอพักนิสิต พุดซ้อน จำปี จำปา   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557
ประกาศ ให้นิสิตหอพัก ตึกพุดตาน จำปี จำปา มาทำการบันทึกลายนิ้วมือเข้าตึก   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก และช่องทางการชำระเงิน ภาคฤดูร้อน 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการแจ้งขออยู่หอพักช่วงภาคฤดูร้อน 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2557
ประกาศ กำหนดการยืนยัน - ย้ายห้องพัก ตึก หรือเตียง ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2557
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2557
กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.พ. 2557
ประกาศ การแจ้งอยู่หอต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2557
ประกาศ การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 สถานที่ โรงอาหารหอพักนิสิตฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2557

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20