Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา23:30 น. | ออนไลน์ 22 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนค่าหอพัก ประจำภาคปลาย 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2556
ประกาศชำระเงินค่าหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2556
การมอบตัวนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2556
ขอเชิญนิสิตหอพักร่วมงานปิยมหาราชานุสรณ์ ๒๕๕๖ ใน วันพุธที่ 23 ต.ค.56 เก็บบัตรเวลา 06.00-06.30 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ต.ค. 2556
ประกาศ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับควันไฟ อาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ต.ค. 2556
ประกาศแจ้งความจำนงอยู่หอพัก ช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ต.ค. 2556
ประกาศติดตั้งตู้สายส่งดับเพลิงหอพักนิสิตชาย 14 ชั้นจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2556
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าประกอบการในโรงอาหารหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2556
ประกาศรับสมัครร้านค้าในโรงอาหารหอพักนิสิต(ร้านถ่ายเอกสาร ,ร้านซัก-อบ-รีด ,และร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม)   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2556
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (นิสิตชาย-หญิงระดับปริญญาตรี)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2556
ประกาศ เรื่องแจ้งอยู่หอพักต่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 (นิสิตหอพัก ปัจจุบัน)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2556
ประกาศน้ำหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้นพุดซ้อนไหลปกติแล้ว   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ส.ค. 2556
ประกาศ ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการร่วมใจปลูกป่า ณ จังหวัดสระบุรี วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2556
ประกาศ ขอเชิญนิสิตร่วมช่วยงานกิจกรรมวันแม่ วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556
ประกาศดับไฟฟ้าอาคารจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพัก ร่วมกิจกรรมงานมหาดุริยางค์ไทย-สากล วันที่ 10 สิงหาคม 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ส.ค. 2556
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ส.ค. 2556
ขอเชิญนิสิตหอพักชาย-หญิง เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.ค. 2556
ประกาศ งดใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. 56   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2556
การให้บริการของสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ รูปแบบใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2556
ประกาศ ข่าวดีนิสิตหอพักมีศูนย์การเรียนรู้(ห้องคอมพิวเตอร์)อาคารโรงยิมชั้น 2   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2556
จดหมายใคร พัสดุใคร ดูรายชื่อได้จากบอร์ดใต้ตึกนะจ้ะ   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556
ประกาศ ขอเชิญนิสิตหอพักนิสิตชาย ตึกจำปา และตึกจำปี เข้าร่วมประชุมประจำภาคต้น 2556 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556
ประกาศ เชิญนิสิตตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา เข้าร่วม ประชุมประจำภาคต้น 2556 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19