Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:58 น. | ออนไลน์ 17 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ขอเชิญนิสิตใหม่หอพัก เข้ารับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 12 มิ.ย. 2556
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักร่วมทำบุญหอพัก ณ อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.56   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2556
ประกาศดับไฟฟ้าภายในหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2556
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพักและช่องทางการชำระเงิน2556   แจ้งข่าวเมื่อ 02 มิ.ย. 2556
ผังการเดินรถวันมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก (วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 น.)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2556
^^ ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2556
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนค่าหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนิสิตหอพัก ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556
ประกาศ การยืนยันและรายงานตัว สำหรับนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556
แจงปัญหาเรื่องสัญญาณไวเรส   แจ้งข่าวเมื่อ 20 พ.ค. 2556
การรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2556
การรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ระดับบัณฑิตศึกษาชาย ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 07 พ.ค. 2556
ประกาศงดใช้คอมพิวเตอร์บริเวณสำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2556
ประกาศล้างบ่อน้ำดีอาคารหอพักประจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2556
ประกาศ สำนักงานหอพักฯ เรื่อง ปิดทำการช่วงสงกรานต์ (แก้ไข)   แจ้งข่าวเมื่อ 09 เม.ย. 2556
ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2556
ประกาศดับไฟฟ้าอาคารหอพักจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2556
ขั้นตอนขอความอนุเคราะห์สำหรับบุคคลภายนอก ช่วง summer 55   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2556
ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ก.พ. 2556
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ เรื่อง แจ้งขออยู่หอพักภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2556
ประกาศ หอพักนิสิตชาย เรื่อง ช่วงเวลายืนยันห้อง ตึก หรือเปลี่ยน ห้อง ตึก เตียง   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
ประกาศ หอพักนิสิตหญิง เรื่อง ช่วงเวลายืนยันห้อง ตึก หรือเปลี่ยน ห้อง ตึก เตียง   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2556
งดรับพักแขก (หอหญิง) เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาค   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556
ประกาศ ปิดทำการชั่วคราว วันเสาร์ที่ 16 ถึง วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19