Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา14:36 น. | ออนไลน์ 21 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ค. 2562
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าพักสำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 13 มิ.ย. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันและเวลาสัมภาษณ์ เพื่อเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ค. 2562
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 วันและเวลาสัมภาษณ์ เพื่อเข้าอยู่ในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ค. 2562
การแจ้งอยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงภาคฤดูร้อน 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ค. 2562
กำหนดการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน ปีการศึกษา 2562   แจ้งข่าวเมื่อ 28 เม.ย. 2562
กำหนดการตรวจ 5ส หอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
การแจ้งอยู่หอพักต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2562
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ธ.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2561
การดำเนินการของนิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก และการจัดเก็บค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน และตึกจำปา)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2561
ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตหอพักทุกคน   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก ร่วมประเมินร้านค้าและสวัสดิการในโรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561
กำหนดการตรวจ 5ส หอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2561
กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1-2 ส.ค. 61)   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2561
การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 25-26 ก.ค. 61   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2561
การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2561
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2561
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2561
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2561

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20