Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:58 น. | ออนไลน์ 15 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก ร่วมประเมินร้านค้าและสวัสดิการในโรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561
กำหนดการตรวจ 5ส หอพักนิสิตจุฬาฯ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2561
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2561
กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1-2 ส.ค. 61)   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2561
การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 25-26 ก.ค. 61   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2561
การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2561
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2561
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2561
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2561
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2561
กำหนดการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิมหรือเลือกห้องใหม่เตียงใหม่สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2561
การแจ้งอยู่หอพักต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2560
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ธ.ค. 2560
การดำเนินการของนิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก และการจัดเก็บค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน และตึกจำปา)   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2560
กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2560
ขั้นตอนการยินยอมให้หักบัญชีผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับนิสิตใหม่หอพักทุกชั้นปี   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2560
การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่8-13ส.ค.60)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ค. 2560
กำหนดการมอบตัวและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2560 (วันที่1-2ส.ค.60)   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2560
  แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ค. 2560
ตรวจสอบกิจกรรมหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2559
ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 01 พ.ย. 2559
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2559
ประกาศให้นิสิตใหม่หอพักรหัส 59xxxxxxxx ดำเนินการยินยอมให้หักค่าหอพักผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ส.ค. 2559
ประกาศนิสิตใหม่หอพักชวนชมรหัส 59xxxxxxxx คืนคีย์การ์ด   แจ้งข่าวเมื่อ 23 ส.ค. 2559

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19