Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา23:26 น. | ออนไลน์ 19 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประเมินคุณภาพร้านค้าและบริการหอพักฯครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ส.ค. 2555
ประกาศ ลงทะเบียนการใช้จักรยาน   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2555
16 ส.ค.55 เรามีนัดกัน กับ 5 ส   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2555
หอพักนิสิตขอเชิญนสิต ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพร พระบรมราชินีนาถ   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2555
ประกาศกำหนดการอบรมหนีไฟและซ้อมหนีไฟประจำปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 มิ.ย. 2555
ประกาศ รับสมัครนิสิตหอพักชายเพิ่มเติมครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตที่ได้รับทุนหอพักภาคต้นปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 มิ.ย. 2555
ขั้นตอนการพิมใบชำระค่าหอพักและช่องทางต่างๆ   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2555
รับสมัครทุนค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2555
ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ^^   แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2555
ปิดรับสมัคร   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2555
เปิดระบบรับสมัครนิสิตหอพักใหม่ระดับปริญญาตรีชาย-หญิงปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับปริญญาตรีชาย-หญิงประจำปีการศึกษา2555(เฉพาะนิสิตปริญญาตรีใหม่รหัส55)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับบัณฑิตศึกษาหญิงประจำปีการศึกษา2555(ทุกชั้นปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับบัณฑิตศึกษาชายประจำปีการศึกษา2555(ทุกชั้นปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2555
ยืนยัน-รายงานตัวอยู่หอพัก(นิสิตหอพักใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2555)   แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2555
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพักและช่องทางการชำระเงินภาคฤดูร้อน2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555
ปิดทำการช่วงสงกรานต์   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555
ประกาศขั้นตอนการขออนุเคราะห์ที่พักช่วงปิดภาคฤดูร้อน 20 เม.ย.-26 พ.ค. 55   แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2555
ประกาศเรื่องการล้างบ่อน้ำดีประจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 05 เม.ย. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตหอพัก(สัมภาษณ์วันที่22มีนาคม2555)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2555
ข่าวดีสำหรับน้องๆ นิสิตหอพัก สำนักงานหอพักจัดพื้นที่ให้นิสิตสำหรับอ่านหนังสือ   แจ้งข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2555
ประกาศ การดำเนินการขอพักในช่วงปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2555

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19