Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา14:17 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ^^   แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2555
ปิดรับสมัคร   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2555
เปิดระบบรับสมัครนิสิตหอพักใหม่ระดับปริญญาตรีชาย-หญิงปีการศึกษา2555   แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับปริญญาตรีชาย-หญิงประจำปีการศึกษา2555(เฉพาะนิสิตปริญญาตรีใหม่รหัส55)   แจ้งข่าวเมื่อ 04 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับบัณฑิตศึกษาหญิงประจำปีการศึกษา2555(ทุกชั้นปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2555
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักระดับบัณฑิตศึกษาชายประจำปีการศึกษา2555(ทุกชั้นปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2555
ยืนยัน-รายงานตัวอยู่หอพัก(นิสิตหอพักใหม่ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 22 มีนาคม 2555)   แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2555
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพักและช่องทางการชำระเงินภาคฤดูร้อน2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555
ปิดทำการช่วงสงกรานต์   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555
ประกาศขั้นตอนการขออนุเคราะห์ที่พักช่วงปิดภาคฤดูร้อน 20 เม.ย.-26 พ.ค. 55   แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2555
ประกาศเรื่องการล้างบ่อน้ำดีประจำปี   แจ้งข่าวเมื่อ 05 เม.ย. 2555
ประกาศผลสัมภาษณ์นิสิตหอพัก(สัมภาษณ์วันที่22มีนาคม2555)   แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2555
ข่าวดีสำหรับน้องๆ นิสิตหอพัก สำนักงานหอพักจัดพื้นที่ให้นิสิตสำหรับอ่านหนังสือ   แจ้งข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2555
ประกาศ การดำเนินการขอพักในช่วงปิดภาคเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2555
ประกาศ เรื่องการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิมและการเลือกห้องใหม่ เตียงใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2555
กำหนดการแจ้งอยุ่ห้องเดิมหรือย้ายห้อง ปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2555
การดำเนินการของนิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะอยู่ ช่วง SUmmer ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2555
การสำรวจหอพักหรือที่พักเอกชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เรียกประชุม 19/3/55)   แจ้งข่าวเมื่อ 19 มี.ค. 2555
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต(ไม่รับนิสิตปริญญาตรีชั้นปี1รหัส 55) ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 14 มี.ค. 2555
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 14 มี.ค. 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕   แจ้งข่าวเมื่อ 08 มี.ค. 2555
ประกาศ หอพักนิสิตหญิง ขอให้นิสิตหญิงทุกคน(เฉพาะที่ยื่นอยู่หอพักต่อภาคต้น 55) นำใบแสดงผลการเรียน ภาคต้น   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มี.ค. 2555
เอกสารประกอบการบำเพ็ญประโยชน์หอพักนิสิตหญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.พ. 2555
Click ประเมินร้านค้า ครั้งที่ 2/2554 ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2555   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.พ. 2555

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20