Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา00:28 น. | ออนไลน์ 15 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศ สำนักงานหอพัก ปิดทำการช่วงปีใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2554
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำภาคปลาย 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554
รับสมัครนิสิตเข้าร่วม โครงการร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมพิธีตอนรับแขกที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554
ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนค่าหอพัก ประจำ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 (เฉพาะนิสิตหอพักเท่านั้น) แก้ไข   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2554
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพักและช่องทางการชำระเงิน   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2554
การชำระเงินค่าหอพักและค่าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำภาคปลาย 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2554
รับสมัครนิสิตร่วมงานวันพ่อ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ย. 2554
ขอเชิญชวนนิสิตหอพักทุกชั้นปี ร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้า   แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ย. 2554
แก้ไข วันมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ภาคปลาย 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ย. 2554
ด่วน ปิดน้ำตึกจำปา-พุดซ้อน   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2554
ประกาศสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ วันมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2554
ห้องที่จัดไว้สำหรับเจ้าหน้าที่และนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ต.ค. 2554
ประกาศสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ เรื่องกิจกรรม 23 -24 ตุลาคม และ วันมอบตัว 25 ตุลาคม ค่ะ   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ต.ค. 2554
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ต.ค. 2554
รับสมัครนิสิตช่วยงานศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ศาลาพระเกี้ยว   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2554
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2554
ประกาศให้นิสิตหอพักเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ต.ค. 2554
รายชื่อนิสิตหญิง หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สิทธิ์อยู่หอต่อ ภาคปลาย ปี2554 (เพิ่มเติม ครั้ง 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ต.ค. 2554
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ แจ้งควาวมจำนงอยู่หอพัก ช่วง 9-21 ต.ค.54   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ย. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554
ประกาศ การแจ้งอยู่หอหอพักต่อภาคปลายปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ส.ค. 2554
ประกาศ การประเมินร้านค้า   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ส.ค. 2554

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19