Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:57 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

วันแม่นี้ นิสิตหอพักไปไหนดี   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2554
กำหนดการ อบรมดับพลิงซ้อมหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2554
ประกาศ เวลาเปิดทำการของศูนย์การเรียนรู้ อาคารจามจุรี 9   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2554
อบรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.ค. 2554
ตรวจเช็คข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต   แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2554
ประกาศการเช็คสถานะการจ่ายค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2554
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2554
การชำระค่าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคต้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554
ประกาศวันปฐมนิเทศนิสิตหอพักใหม่ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554
ยินดีตอนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 หอพักมีสินค้าจำหน่ายให้นิสิตในราคาย่อมเยา   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2554
ยินดีต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ปีการศึกษา2554   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2554
ประกาศปิดปรับปรุงเว็บไซด์หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2554
ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่(รหัส54xxxxxxxx)ที่ผ่านการสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2554
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2554
ประกาศการรับสมัครนิสิตหอพักบัณฑิตศึกษาศึกษิตนิเวศน์   แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักประจำปีการศึกษา2554(เฉพาะนิสิตใหม่รหัส54เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2554
ประกาศ กำหนดการประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2554
ประกาศ ผลการพิจาณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2554
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชายเข้าพักในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554
การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบทและโครงการพัฒนาเกษตรไทย o care )   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554
การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบทและโครงการพัฒนาเกษตรไทย o care )   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19