Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา23:02 น. | ออนไลน์ 15 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักศึกษิตนิเวศน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา2554   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2554
ประกาศการชำระเงินค่าหอพักภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2554
ประกาศขั้นตอนการขออนุเคราะห์ที่พักช่วงปิดภาคฤดูร้อน 16 มี.ค.-21 พ.ค. 54   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักหญิงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิม   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักหญิงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่เพิ่มเติมกรณีแจ้งไม่สำเร็จ(หอพักหญิง)   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่แจ้งอยู่หอต่อ   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.พ. 2554
ประกาศผลการยืนยันอยู่หอพัก(หอพักหญิง)   แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.พ. 2554
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2554
เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2554
โอกาสสุดท้าย สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 11 พ.ย. 2553
การจัดการเกี่ยวกับที่พักในช่วงกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553
คู่มือ 5 ส. หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553
คู่มือ 5 ส. หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 2553
ประกาศขั้นตอนการชำระเงินค่าหอพัก ปลายภาคปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ภาคปลายปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ต.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหญิงระดับบัณฑิตศึกษาเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ต.ค. 2553
ร่วมประเมินร้านอาหาร ร้านค้า ผ่านระบบออนไลน์   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2553
ข่าวดี สำนักงานหอพักเปิดโถงสำนักงาน(ที่อ่านหนังสือ)ถึง 24.00 น. ของทุกวัน   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2553
การเลือกห้องพักและเตียงใหม่ของนิสิตตึกจำปาชั้น 4 และชั้น 5   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ย. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19