Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:57 น. | ออนไลน์ 21 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ยินดีตอนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 หอพักมีสินค้าจำหน่ายให้นิสิตในราคาย่อมเยา   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2554
ยินดีต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ปีการศึกษา2554   แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2554
ประกาศปิดปรับปรุงเว็บไซด์หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2554
ขยายเวลาการรายงานตัวนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่(รหัส54xxxxxxxx)ที่ผ่านการสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2554
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2554
ประกาศการรับสมัครนิสิตหอพักบัณฑิตศึกษาศึกษิตนิเวศน์   แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2554
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพักประจำปีการศึกษา2554(เฉพาะนิสิตใหม่รหัส54เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2554
ประกาศ กำหนดการประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2554
ประกาศ ผลการพิจาณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2554
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชายเข้าพักในหอพัก ประจำปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554
การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบทและโครงการพัฒนาเกษตรไทย o care )   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554
การรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เฉพาะนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบทและโครงการพัฒนาเกษตรไทย o care )   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักศึกษิตนิเวศน์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา2554   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2554
ประกาศการชำระเงินค่าหอพักภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2554
ประกาศขั้นตอนการขออนุเคราะห์ที่พักช่วงปิดภาคฤดูร้อน 16 มี.ค.-21 พ.ค. 54   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตดังต่อไปนี้   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักหญิงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิม   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักหญิงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักชายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักต่อปีการศึกษา 2554   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554
ประกาศรายชื่อนิสิตที่เพิ่มเติมกรณีแจ้งไม่สำเร็จ(หอพักหญิง)   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.พ. 2554

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20