Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา23:00 น. | ออนไลน์ 14 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ยื่นอยู่หอต่อภาคปลายปีการศึกษา2553   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ย. 2553
ประกาศ สำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553
แจ้งอยู่หอพักต่อภาคปลาย 53 ผ่านเว็บไซต์   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553
ประกาศการสัมภาษณ์นิสิตเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553
ประกวดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ในโครงการ 5 ส หอพักนิสิตจุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมงานวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมงานวันแม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553
ขอเชิญนิสิตหอพักชาย-หญิง ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การซ้อมดับเพลิงและการซ้อมหนีไฟ   แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2553
ประกาศ เรื่องการเข้าตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553
ขึ้นทะเบียนรถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน แจ้งที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬา   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
ขอเชิญหัวปีกทุกตึกประชุม ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 53 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุม 4   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553
วันจันทร์ที่ 5 เดือนกรกฏาคม 53 เวลา 17.00 น. อบรม 5 ส หอพักรักษ์ ส สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ค. 2553
ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
การติดต่อกับนิสิตหอพักชาย/หญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิตชายระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 )   แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553
ประกาศรับสมัครทุนหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553
ประกาศการชำระเงินค่าหอพักสำหรับนิสิตหอพักชั้นปีที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2553
แผนผังการจราจรวันมอบตัวเข้าหอพักวันที่ 3 มิถุนายน 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2553
การยืนยันเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
การยืนยันเข้าอยู่หอพักนิสิต จุฬาฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการสัมภาษณ์   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19