Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:57 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักศึกษิตนิเวศน์ประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก   แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้น ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก   แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชายประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชายประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปี ที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลืิอกเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศเรื่องกำหนดการจับฉลากคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาโทหญิงเข้าพักหอพักศึกษิตนิเวศน์ประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์อยู่หอต่อและนิสิตที่สำเร็จการศึกษาและไม่ได้รับมีสิทธิ์พักต่อ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
ประกาศรับใบสมัครหอพักที่นิสิตสมัครทางเว็บไซด์แล้วยังไม่ได้ส่ง   แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
  แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 18 พ.ค. 2553
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2553
จุฬาฯ ประกาศปิดทำการ ด่วน!!! พรุ่งนี้ (14 พ.ค.53) จุฬาฯ ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2553
ขั้นตอนการสมัครนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 11 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก เข้ากรอกใบสมัครผ่าน www. rcuchula.com ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พ.ค. 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2553 นิสิตต้องพิมพ์ใบสมัครแล้วนำมายื่นที   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553
ประกาศ การพักหลังวันที่ 21 พ.ค. 53 รายละเอียดด้านล่าง   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553
ประกาศปิดสำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 08 เม.ย. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19