Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา15:03 น. | ออนไลน์ 23 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 18 พ.ค. 2553
ประกาศ   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2553
จุฬาฯ ประกาศปิดทำการ ด่วน!!! พรุ่งนี้ (14 พ.ค.53) จุฬาฯ ปิดทำการเป็นเวลา 1 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2553
ขั้นตอนการสมัครนิสิตหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 11 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศรับสมัครนิสิตหอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553
ประกาศ เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก เข้ากรอกใบสมัครผ่าน www. rcuchula.com ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พ.ค. 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2553 นิสิตต้องพิมพ์ใบสมัครแล้วนำมายื่นที   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553
ประกาศ การพักหลังวันที่ 21 พ.ค. 53 รายละเอียดด้านล่าง   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553
ประกาศปิดสำนักงานหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 08 เม.ย. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553
ประกาศดับไฟฟ้า   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2553
ประกาศยืนยันเตียงเดิมและเลือกเตียงใหม่หอพักศึกษิตนิเวศน์   แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2553
ขั้นตอนการความอนุเคราะห์ที่พักในหอพักนิสิต จุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553
ขั้นตอนการความอนุเคราะห์ที่พักในหอพักนิสิต จุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553
ยืนยันห้องพักและเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ม.ค. 2553

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 485 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20