Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา07:10 น. | ออนไลน์ 21 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 20 หัวข้อ จากทั้งหมด 495 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553
ประกาศดับไฟฟ้า   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2553
ประกาศยืนยันเตียงเดิมและเลือกเตียงใหม่หอพักศึกษิตนิเวศน์   แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2553
ขั้นตอนการความอนุเคราะห์ที่พักในหอพักนิสิต จุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553
ขั้นตอนการความอนุเคราะห์ที่พักในหอพักนิสิต จุฬาฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553
ประกาศด่วน   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2553
ประกาศด่วนที่สุด   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553
ยืนยันห้องพักและเลือกห้องพัก ปีการศึกษา 2553   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2553
รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค   แจ้งข่าวเมื่อ 20 ม.ค. 2553
ประกาศ ปิดระบบ ชั่วคราว 17.00 -17.30 น. ในวันที่ 12 มกราคม 53   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2553
ประกาศ รับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 13 มกราคม 53   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2553
ขอเชิญนิสิตหอพักร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   แจ้งข่าวเมื่อ 07 พ.ย. 2552
ชำระค่าไฟฟ้า   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552
ชำระค่าหอพัก ประจำภาคปลาย 2552   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552
ประกาศกิจกรรมวันปิยะมหาราชประจำปีการศึกษา2552   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552
นิสิตที่สมัครบัตรทองโปรดทราบ   แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552
ประกาศ รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2552   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 20 หัวข้อ จากทั้งหมด 495 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20