Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา23:33 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2559
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน ตึกจำปา และตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2559
แผนผังแสดงสถานที่มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559
ประกาศ ห้องพักนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2559 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในวันที่ 21 -24 ก.ค. 59   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ก.ค. 2559
ประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2559
การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2559
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพัก สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 29 มิ.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2559
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 03 มิ.ย. 2559
ประกาศ ดับไฟฟ้าหอพักจำปา จำปี พุดซ้อน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ไม่ได้ยืนยันห้องเดิมเตียงเดิม และเลือกห้องใหม่เตียงใหม่ ในเวลาที่กำหนด   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2559
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตปิดทำการชั่วคราว วันเสาร์ที่ 30 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2559
ประกาศ การจัดเก็บค่าที่พักช่วงปิดภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 (ตึกพุดซ้อน จำปา และจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2559
ประกาศ กำหนดการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิม หรือเลือกห้องใหม่เตียงใหม่ สำหรับนิสิตหอพักที่ได้รับสิทธิ์พักต่อ ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 25 เม.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า (แบบรายเทอม) ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2559
ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิตปิดทำการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 12.00 - 18.00 น.   แจ้งข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2559
ประกาศ สำนักงานหอพักปิดทำการช่วงเทศกาลสงกรานต์   แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2559
ประกาศ การรับสมัครนิสิตจุฬาฯทั่วไป (รหัส53-58) เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตหลังเก่า (ตึกพุดซ้อน จำปา และจำปี) ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2559
ประกาศด่วน ดับไฟฟ้าหอพัก จำปี จำปา พุดซ้อน พุดตาน และอาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)   แจ้งข่าวเมื่อ 31 มี.ค. 2559
ประเมินร้านค้าและร้านบริการ ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1   แจ้งข่าวเมื่อ 08 มี.ค. 2559
ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2559
กำหนดการอบรมและซ้อมหนีไฟ หอพักนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 21 ม.ค. 2559
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2559

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19