Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา22:56 น. | ออนไลน์ 14 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ประกาศ สำนักงานหอพักนิสิต ปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558
การเข้าพักสำหรับนิสิตเก่าที่ได้รับสิทธิ์อยู่หอพักต่อ ภาคปลาย 2558 (ตึกพุดซ้อน ตึกจำปา ตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558
ประกาศ วันนี้(25 ธ.ค.58) ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย(ChulaWifi)ได้   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2558
ประกาศ วันนี้(25 ธ.ค.58) ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย(ChulaWifi)ได้   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2558
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ชายที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในอาคารหอพักนิสิตชาย 14 ชั้น (ตึกจำปี) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 23 ธ.ค. 2558
การตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมทางเว็บไซต์สำนักงานหอพักฯ   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2558
ประกาศ การจัดเก็บค่าหอพักช่วงปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (สำหรับตึกพุดซ้อน ตึกพุดตาน ตึกจำปา และตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2558
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักชั่วคราว วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป    แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพักนิสิตชาย แบบรายเทอม (ตึกจำปี) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2558
ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะนิสิตตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี เท่านั้น)   แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ย. 2558
ประกาศ เรื่องรับบัตรนิสิตหอพักชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 06 ต.ค. 2558
ประกาศ ปิดประตูฝั่งถนนพญาไท ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 12 ถึงวันพุธที่ 15 มกราคม 2557   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ต.ค. 2558
ประกาศ รับสมัครนิสิตช่วยงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2558
ประกาศ บันทึกลายนิ้วมือขึ้นอาคารอเนกประสงค์(โรงยิม)หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2558
ประกาศ ปิดน้ำห้องน้ำอาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น พุดซ้อน เฟสเก่า ชั้น 12-13-14   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ส.ค. 2558
ประกาศ การเปลี่ยนเเปลงวิธีการชำระค่าหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2558
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนค่าหอพักนิสิตภาคต้นปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2558
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตกิ์ พระบรมราชินีนาถ   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคต้น 2558 (ตึกจำปี จำปา พุดตาน และพุดซ้อน)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558
ประกาศ ดับไฟฟ้าอาคารนิสิตหอพัก 17 ชั้นชวนชม   แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2558
ประกาศ ให้นิสิตหอพักใหม่ทุกคน พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการชำระเงินค่าหอพัก ภาคฤดูร้อน 2557 (แบบเหมาจ่าย ช่วงที่ 3) สำหรับนิสิตตึกเก่าปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558
ประกาศ ให้นิสิตใหม่หอพักหลังใหม่ 17 ชั้น ชวนชมปริ้นใบชำระค่าหอพักนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์   แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ค. 2558
ประกาศ ห้องพักนิสิตใหม่ ตึกจำปี จำปา พุดซ้อน และพุดตาน   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2558

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 470 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19