Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา09:47 น. | ออนไลน์ 16 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 434 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

การแจ้งอยู่หอพักต่อในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 สำหหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน   แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2561
ขั้นตอนการยินยอมให้หักบัญชีผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับนิสิตใหม่หอพักทุกชั้นปี   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกนิสิตใหม่เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2560
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตเข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 13 ธ.ค. 2560
การดำเนินการของนิสิตหอพักที่มีความประสงค์จะอยู่หอพัก และการจัดเก็บค่าหอพักช่วงปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน และตึกจำปา)   แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2560
กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2560
การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (วันที่8-13ส.ค.60)   แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ค. 2560
กำหนดการมอบตัวและพบผู้ปกครองนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2560 (วันที่1-2ส.ค.60)   แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2560
  แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ค. 2560
ตรวจสอบกิจกรรมหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2559
ประกาศ การแจ้งความจำนงอยู่หอพักต่อ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 01 พ.ย. 2559
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2559
ประกาศให้นิสิตใหม่หอพักรหัส 59xxxxxxxx ดำเนินการยินยอมให้หักค่าหอพักผ่านบัญชีธนาคารไทยพานิชย์   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ส.ค. 2559
ประกาศนิสิตใหม่หอพักชวนชมรหัส 59xxxxxxxx คืนคีย์การ์ด   แจ้งข่าวเมื่อ 23 ส.ค. 2559
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2559
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (สำหรับนิสิตตึกพุดซ้อน ตึกจำปา และตึกจำปี)   แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2559
แผนผังแสดงสถานที่มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559
ประกาศ ปิดสำนักงานหอพักนิสิตชั่วคราว   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559
ประกาศ ห้องพักนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2559 และการชำระค่าธรรมเนียมหอพักในวันที่ 21 -24 ก.ค. 59   แจ้งข่าวเมื่อ 14 ก.ค. 2559
ประกาศเลื่อนวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2559
การเลือกห้องพักและเตียง สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ตึกชวนชม ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2559
การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าพัก สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 29 มิ.ย. 2559
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2559
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559   แจ้งข่าวเมื่อ 03 มิ.ย. 2559

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 434 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18