Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา21:20 น. | ออนไลน์ 20 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่่าว/ประกาศ***หอพักนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 อีกครั้ง
ในช่วงประกาศผล TCAS รอบที่ 4 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2561**

(อัพเดตข้อมูลทั้งหมดล่าสุดเมื่อ14.20น.วันที่12มิ.ย.61)
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61

รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 (รอบเช้า)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 (รอบเช้า)


แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2561


***หอพักนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 อีกครั้ง
ในช่วงประกาศผล TCAS รอบที่ 4 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2561**แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2561


รายละเอียดประกาศ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_345.pdf

ขั้นตอนการยืนยันเตียงเดิม =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_03.php#tp

ขั้นตอนการเลือกเตียงใหม่ =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp


แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2561


http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_247.pdf

แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2560