Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา18:56 น. | ออนไลน์ 14 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่่าว/ประกาศ111111111111

แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2561


.


แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2561
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2561แผนผังห้องพักตึกชวนชม
(ในระบบเว็บไซต์นั้น เลข 2 ตัวหน้า คือ หมายเลขชั้น, เลข 2 ตัวหลัง คือ หมายเลขห้อง เช่น ห้อง 1330 คือ ชั้น 13 ห้อง 30).


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2561
รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
(นิสิตกรุณาตรวจสอบรายชื่อทุกตึก)

รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกชวนชม
รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกพุดซ้อน

รายชื่อนิสิตชาย-ตึกชวนชม
รายชื่อนิสิตชาย-ตึกพุดตาน
รายชื่อนิสิตชาย-ตึกจำปา

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์-รายงานตัว..คลิกที่นี่

**ขอให้นิสิตปฏิบัติตามท้ายประกาศโดยเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าพักหอพัก**
อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17.15 น. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561


.................


**อัพเดตรายชื่อสัมภาษณ์ทั้งหมดแล้ว เมื่อเวลา16.00น.วันพุธที่11ก.ค.61**
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 61 (บ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 61 (เช้า)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 11 ก.ค. 61

รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 14 ก.ค. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 11 ก.ค. 61


แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2561


***กรุณาอ่านรายละเอียดตามประกาศนี้ให้ละเอียด***

***เฉพาะนิสิตที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์ในการรับสมัครรอบที่ 1 เท่านั้น***

**สำหรับนิสิตที่เคยสมัครและสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าพัก หากยังประสงค์จะเข้าพัก
นิสิตสามารถลงชื่อเพื่อให้หอพักพิจารณาอีกครั้ง โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้**
=>> https://goo.gl/forms/fBmk9BvIkiAxCri43แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2561


รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกชวนชม
รายชื่อนิสิตหญิง-ตึกพุดซ้อน
รายชื่อนิสิตชาย-ตึกชวนชม
รายชื่อนิสิตชาย-ตึกพุดตาน
รายชื่อนิสิตชาย-ตึกจำปา


...................
(อัพเดตข้อมูลทั้งหมดล่าสุดเมื่อ14.20น.วันที่12มิ.ย.61)
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61

รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 13 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 61 (รอบเช้า)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 (รอบบ่าย)
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 9 มิ.ย. 61 (รอบเช้า)


แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2561


***หอพักนิสิตจะเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 อีกครั้ง
ในช่วงประกาศผล TCAS รอบที่ 4 ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2561**แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2561


รายละเอียดประกาศ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_345.pdf

ขั้นตอนการยืนยันเตียงเดิม =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_03.php#tp

ขั้นตอนการเลือกเตียงใหม่ =>> http://www.rcuchula.com/help/index.php?page=help_04.php#tp


แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2561


ขั้นตอนการยื่นขออยู่หอต่อ =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_341.pdf
ประกาศยื่นขออยู่หอต่อ ภาคต้น 2561 =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_339.pdf


แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2561
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2560


รายละเอียด =>> http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_335.pdf

สมัครเข้าอยู่หอพัก =>> http://www.rcuchula.com/apply/

แจ้งข่าวเมื่อ 13 ธ.ค. 2560แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2560


ขั้นตอนการยื่นอยู่หอต่อ..คลิกที่นี่
แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2560


http://www.rcuchula.com/form/up_files/rcu_flie_247.pdf

แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2560แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ค. 2560แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2560แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ค. 2560แจ้งข่าวเมื่อ 16 พ.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 01 พ.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2559
แจ้งข่าวเมื่อ 25 ส.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 23 ส.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2559
.

.


แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2559


มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ตึกใหม่มอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ตึกเก่า


แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 03 ส.ค. 2559
แจ้งข่าวเมื่อ 14 ก.ค. 2559


ทางหอพักนิสิตขอเลื่อนวันปฐมนิเทนิสิตใหม่หอพักเป็น วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2559[size=20][color=red]**นิสิตตึกพุดซ้อน จำปา และจำปี ทางสำนักงานหอพักจะจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสม**[/color]


.


แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2559.


แจ้งข่าวเมื่อ 29 มิ.ย. 2559


แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2559
[size=20][color=red]**ปิดรับใบสมัครเวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559**[/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 03 มิ.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2559


แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2559
แจ้งข่าวเมื่อ 25 เม.ย. 2559
แจ้งข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 22 เม.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 31 มี.ค. 2559


[size=20]ขอเชิญนิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]

..................


แจ้งข่าวเมื่อ 08 มี.ค. 2559[size=20][color=red]**รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบต่อไป**[/color]

[color=#006666]........[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.พ. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 21 ม.ค. 2559


.

.
.

แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2559แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2558


ประกาศ วันนี้(25 ธ.ค.58) ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย(ChulaWifi)ได้

แจ้งข่าวเมื่อ 25 ธ.ค. 2558

แจ้งข่าวเมื่อ 23 ธ.ค. 2558


[size=18]

[color=#FF3300]ให้นิสิตหอพักทุกคนตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต www.rcu.sa.chula.ac.th
หากมีความผิดพลาด กรุณาแจ้งแก้ไขพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
หากพ้นระยะเวลาที่ให้แจ้งแก้ไขแล้ว หอพักจะถือว่าข้อมูลถูกต้อง
แจ้งแก้ไขที่ สำนักงานหอพักอาคารพุดซ้อน ชั้น 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. [/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ธ.ค. 2558

แจ้งข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2558
.

แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2558


[size=24][color=red]การแจ้งความจำนงอยู่หอต่อครั้งนี้เฉพาะนิสิตตึกเก่า
ได้แก่ ตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี เท่านั้น
นิสิตตึกชวนชมซึ่งเป็นห้องพักแบบรายเดือน ไม่ต้องทำการยื่นอยู่หอต่อ
[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 06 ต.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 03 ต.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 27 ส.ค. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 19 ส.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 04 ส.ค. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558


[size=20][color=darkred]นิสิตที่จบการศึกษาหรือนิสิตที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้อยู่หอพัก ปีการศึกษา 2558

ที่แจ้งอยู่หอพักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 3 ไว้ จะไม่สามารถพิมพ์ใบชำระค่าหอพักได้

*ให้นิสิตชำระเงินแบบรายวัน และอนุญาตให้พักได้ถึงวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น*
[/color]
[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2558

แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ค. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.ค. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.ค. 2558

แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2558


ทั้งนี้ ให้นิสิตที่ได้รับสิทธิ์ปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก
http://www.rcuchula.com ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงเวลา
17.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้
ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้ง
ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183643
2 . แจ้งเลขประจำตัวนิสิตและรูปถ่าย นิสิตต้องแจ้งเลขประจำตัวนิสิตและไฟล์รูปถ่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ทะเบียนนิสิตหอพักโดยให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก http://www.rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการดังนี้
1.1�� login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวนิสิต
1.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ไฟล์ชนิด .jpg
มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลข
โทรศัพท์ 02-2183643
3 . ห้องพัก นิสิตรับทราบห้องพัก ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.00 น. โดยสำนักงานหอพักนิสิต
จะประกาศหมายเลขห้องพักให้นิสิตรับทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือเวบไซต์หอพักนิสิตที่
http://www.rcuchula.com
4 . นิสิตต้องชำระค่าธรรมเนียมหอพัก (ยกเว้นนิสิตนิสิตโครงการจุฬาฯ - ชนบท) ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
จำนวน 4,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันพุธที่ 29
กรกฏาคม 2558 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระหนี้จากเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com แล้วนำไปชำระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
5 . นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน) โดยให้นำหลักฐานการชำระค่าค่าธรรมเนียม
หอพักมาแสดงเพื่อรับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัวในวันเวลา
ดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก
6 . นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558


[color=darkblue][/color][size=24][/size]
[size=24]รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น (ตึกชวนชม) [/size] [color=darkblue][/color]

ทั้งนี้ ให้นิสิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้
1 . ยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก ให้นิสิตยืนยันสิทธิ์การเข้าพักให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก
http://www.rcuchula.com ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ถึงเวลา
17.00 น. ของวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้
ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการยืนยันสิทธิ์การเข้าพัก หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้ง
ให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-2183643
2 . แจ้งเลขประจำตัวนิสิตและรูปถ่าย นิสิตต้องแจ้งเลขประจำตัวนิสิตและไฟล์รูปถ่าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ทะเบียนนิสิตหอพักโดยให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานหอพัก http://www.rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม
2558 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการดังนี้
1.1�� login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวนิสิต
1.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิต พื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ไฟล์ชนิด .jpg
มีขนาด 500 kb หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิต หมายเลข
โทรศัพท์ 02-2183643
3 . การเลือกห้องพัก ให้นิสิตเลือกห้องพัก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
ถึง เวลา 23.59 น. ของวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยเลือกห้องทางเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com หากมีเหตุขัดข้องทางระบบการเลือกห้อง ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานหอพัก
หรือทางโทรศัพท์ 02-2183643
4 . นิสิตต้องชำระค่าประกันความเสียหายแรกเข้า จำนวน 5,000 บาท และค่าธรรมเนียมหอพักของ
เดือนสิงหาคมจำนวน 3,500 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 10 บาท ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558
ถึงวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2558 โดยให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งชำระหนี้จากเว็บไซต์สำนักงานหอพักนิสิต
http://www.rcuchula.com แล้วนำไปชำระที่จุดให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
5 . นิสิตต้องมอบตัวเข้าพักในหอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ โถงชั้นล่าง อาคารหอพักนิสิต 17 ชั้น โดยให้นำหลักฐานการชำระค่าประกันความเสียหายแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมหอพัก มาแสดงเพื่อรับบัตร รับกุญแจ สแกนลายนิ้วมือและเข้าพัก หากนิสิตไม่มามอบตัว
ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักถือว่านิสิตสละสิทธิ์การเข้าพัก
6 . พบผู้ปกครองนิสิตใหม่หอพัก 17 ชั้น ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
ณ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์หอพักนิสิต
7 . นิสิตต้องเข้าปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2558


แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2558[color=blue][size=24]นิสิตชาย[/size][/color][color=#FF33FF][size=24]นิสิตหญิง[/size][/color]แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2558


[size=24]ขณะนี้ทางหอพักยังไม่มีประกาศรับสมัครหอพัก
การกรอกใบสมัครตอนนี้เป็นการกรอกใบสมัครของนิสิตโครงการ
จุฬาชนบทเท่านั้นหากนิสิตที่ไม่ได้เป็นนิสิตในโครงการจุฬาชนบท
ให้หยุดกรอกใบสมัครโดยด่วน[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2558


[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558)

*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 3 ให้นิสิตตรวจสอบกำหนดการต่อไป*
[/color]
[/size]

.

แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2558


[color=red][size=20]
**ขอให้นิสิตปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตที่ยืนยันเตียงเดิม ในวันที่ 11 - 12 พ.ค. 58 แล้ว ไม่ต้องยืนยันเตียงอีก ยกเว้นนิสิตที่ต้องการจะย้ายเตียงใหม่

2. นิสิตที่เลือกห้องหรือเตียงใหม่ ในวันที่ 14 พ.ค. 58 แล้ว ต้องเลือกห้องหรือเตียงใหม่อีกครั้ง ตามกำหนดการดังกล่าว
[/size]
[/color]


.

แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558
[color=red]

[size=24]**สำหรับนิสิตหญิงตึกชวนชม ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่บอร์ดใต้ตึก**
[/size]

[/color]


.

แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558


...

แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2558


รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าร่วมงาน
มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558
ลงทะเบียนตึกชวนชม เวลา 06.00 น. ตรง!!!
แต่งกายด้วยชุดนิสิตถูกระเบียบ

ชุดเครื่องแบบนิสิตชาย
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทตราพระเกี้ยวกางเกงสีกรมท่าหรือสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
เข็มขัดหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ
ชุดเครื่องแบบนิสิตหญิง
เสื้อสีขาวแขนสั้นติดเครื่องหมายพระเกี้ยว กระโปรงจีบรอบสีกรมท่าสีดำ ความยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม
สำหรับนิสิตหญิงปี 1 : รองเท้าหุ้มส้นสีขาว ถุงเท้าสีขาว
สำหรับนิสิตหญิงปีอื่นๆ : รองเท้าหุ้มส้นสีดำ หรือสีเข้ม

นิสิตไม่ควรนำกระเป๋าสะพายใบใหญ่ติดตัวมาด้วย

>ยกเลิกการซ้อมวันที่ 25 เมษายน 2558<

แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 10 เม.ย. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558


[size=18]ขอเชิญนิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]

..................


แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2558
[size=20][color=red]**รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบต่อไป**[/color]

[color=#006666]........[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 16 มี.ค. 2558
แจ้งข่าวเมื่อ 13 มี.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 09 มี.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 10 ก.พ. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 04 ก.พ. 2558


[size=24]

หากใบชำระเงินของนิสิตคนใดขึ้นว่า [color=red]"ไม่ผ่านเกณฑ์"[/color]
กรุณาติดต่อที่สำนักงานหอพัก ตึกพุดซ้อน ชั้น 2


[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 05 ม.ค. 2558แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 29 ธ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 11 ธ.ค. 2557
แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 03 ธ.ค. 2557

[size=24][color=darkblue]**นิสิตหญิงชั่วคราวที่กำลังพักอยู่ในหอพักและมีรายชื่อในประกาศ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์
ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เฉพาะนิสิตที่กรอกใบสมัครเท่านั้น**
[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557
[size=24][color=darkblue]**นิสิตชายทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศต้องรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา 23.59 น. ของวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เท่านั้น**
[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 28 พ.ย. 2557


[size=18]ขอให้นิสิตหอพักทุกคน ร่วมประเมินร้านค้าและร้านบริการหอพักนิสิต
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
[/size]

..................


แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ย. 2557


--------[size=24]

ปิดรับสมัครหอพักนิสิตชาย
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 น...................


แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ย. 2557


[size=24]

ปิดรับสมัครหอพักนิสิตหญิงแบบรายเทอม
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น.


แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ย. 2557


[size=24][color=red]การแจ้งความจำนงอยู่หอต่อครั้งนี้เฉพาะตึกเก่า พุดซ้อน พุดตาน จำปา จำปี เท่านั้นให้นิสิตตึกใหม่ชวนชม 17 ชั้นที่เข้าไปยืนยันแล้วในระบบให้ทำการยกเลิกมิฉะนั้นจะมีผลต่อการอยู่หอพัก[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557


[size=24][color=#006666]

เฉพาะนิสิตตึกพุดซ้อน ตึกพุดตาน ตึกจำปา และตึกจำปี เท่านั้น


[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ย. 2557


[size=24][color=darkblue]ตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557[/color][/size]

[size=24][color=darkblue]ตึกชวนชม
วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557[/color][/size]
แจ้งข่าวเมื่อ 16 ต.ค. 2557


แจ้งข่าวเมื่อ 13 ส.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2557


แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2557


ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิต 17 ชั้นไปพักในหอพักนิสิตหญิง 14 ชั้น (ตึกพุดซ้อน)


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557


ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การย้ายห้องพักจากอาคารหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าไปพักในหอพักนิสิต 17 ชั้นแจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557


ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตหญิงหลังเก่าเพิ่มเติม ครั้งที่ 1


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557


ประกาศรรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิตชาย (ตึกจำปี ตึกจำปา) เพิ่มเติมครั้งที่ 1


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557


ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557


ประกาศรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต 17 ชั้น เพิ่มเติมครั้งที่ 1แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2557
แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ค. 2557[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_215.pdf] [/url]


แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557[size=24]

คลิกเพื่อสมัครนิสิตหอพักห้องพักแบบรายเดือน (เฉพาะนิสิตชาย-หญิง ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทุกชั้นปี)

[/size][size=24]

คลิกเพื่อสมัครนิสิตหอพักห้องพักแบบรายเทอม (เฉพาะนิสิตชาย ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ทุกชั้นปี)

[/size]
แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2557

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557


[size=24][color=darkblue]ผลการพิจารณาการคัดเลือกนิสิตใหม่หอพักชั้นปีที่ 1


ประกาศผลวันนี้ (วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ภายในเวลา 16.00 น.)[/color]


[color=red]ตรวจสอบรายชื่อด่วน!!!!! [/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2557

แจ้งข่าวเมื่อ 30 มิ.ย. 2557


ดาวโหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครหอพักแบบรายเดือนเรื่อง กำหนดการรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคเข้าพักในหอพักนิสิต (ตึกพุดตาน ตึกพุดซ้อน ตึกจำปี ตึกจำปา) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557แจ้งข่าวเมื่อ 28 มิ.ย. 2557
แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 19 มิ.ย. 2557


รับสมัครด่วน

แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2557

แจ้งข่าวเมื่อ 15 มิ.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557
แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2557

[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557)

*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 3 ให้นิสิตตรวจสอบวัน-เวลาตามประกาศต่อไป*
[/color]
[/size]
แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 04 เม.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 18 มี.ค. 2557


[size=20][color=darkred]นิสิตจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินจากเว็บไซต์ของสำนักงานหอพักฯ
www.rcuchula.com ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเงินด้วยการชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์จะพักในช่วงที่ 1 ทุกคน
(พักระหว่างวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557)
*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 2 และ 3 ให้นิสิตตรวจสอบวัน-เวลาตามประกาศต่อไป*[/color]
[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 11 มี.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2557


[color=darkred]

[size=20]**นิสิตชายตึกจำปาทุกคน ให้เลือกห้อง-เตียงในชั้น 5-14 ตึกจำปี เท่านั้น
ชั้น 2-4 ตึกจำปี และชั้น 2-3 ตึกจำปา สงวนไว้ให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557**[/color]

[/size]
[size=18]

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : วันที่ 7 มี.ค. 57 เวลา 10.00 น.

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2557
[color=darkred]

[size=20]สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอต่อ
ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ บอร์ดประกาศของสำนักงานหอพักฯใต้ตึกของตนเอง[/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2557
[size=24]


[color=brown]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก ภายในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานหอพักนิสิต
หรือทีเว็บไซต์ http://www.rcuchula.com[/color]

[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.พ. 2557[color=darkred][size=18]ดูรายละเอียดประกาศ..คลิกที่นี่ [/size][/color]
แจ้งข่าวเมื่อ 27 ม.ค. 2557[color=darkred][size=24]>>..คลิกดูรายละเอียดที่นี่..<< [/size][/color]แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 06 ม.ค. 2557แจ้งข่าวเมื่อ 26 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 23 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 23 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 23 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 18 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 17 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 01 ธ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2556[color=green][size=24]ทั้งนี้ ขอให้นิสิตเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าบัตร ค่ากุญแจ และค่ากิจกรรมด้วย[/size][/color]
แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 21 ต.ค. 2556
แจ้งข่าวเมื่อ 10 ต.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 02 ต.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 30 ก.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2556
ดาวโหลดใบสมัครร้านถ่ายเอกสาร<<<คลิกดาวโหลดใบสมัครร้านซัก-อบ-รีด<<<คลิกดาวโหลดใบสมัครร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม<<<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ย. 2556
[size=24][color=blue]
ขั้นตอนการยื่นอยู่หอต่อ..คลิกที่นี่

[/size] [/color]

แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ย. 2556


[size=24][color=#FF33FF]น้ำห้องน้ำเฟสใหม่อาคารนิสิตหญิง 14 ชั้นพุดซ้อนและห้องน้ำโรงอาหารสามารถมใช้ได้ตามปกติแล้วครับ[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 17 ส.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 14 ส.ค. 2556


[size=18]**การแต่งกาย**[/size]
[size=16]เสื้อ : เสื้อกีฬาสีขาวหรือสีชมพู (มีเสื้อกล้ามแจกให้ใส่ทับตอนขึ้นรถ)
กางเกง : กางเกงกีฬาขาสั้นหรือขายาวก็ได้
รองเท้า : รองเท้าผ้าใบ[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 08 ส.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 05 ส.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 18 มิ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 12 มิ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2556


[size=24][color=darkred]กำหนดระยะเวลาชำระเงิน

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556

ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
[/color]
[/size]แจ้งข่าวเมื่อ 02 มิ.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2556


[color=indigo]

[size=24]
ให้นิสิตนำเงินจำนวน 250 บาท มาชำระในวันมอบตัวด้วย[/size]
( ค่ากิจกรรม 50 บาท ค่าเสื้อรุ่น 150 บาท ค่าบัตร 20 บาท ค่ากุญแจ 30 บาท )

[/color]
[color=#FF33FF]ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556 [/color]

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2556


ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนค่าหอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะนิสิตหอพักระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น)


แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556


[color=#FF33FF]ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556 [/color]

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556


[color=indigo]

[size=24]
ทั้งนี้ ให้นิสิตนำเงินจำนวน 250 บาท มาชำระในวันมอบตัวด้วย[/size]
( ค่ากิจกรรม 50 บาท ค่าเสื้อรุ่น 150 บาท ค่าบัตร 20 บาท ค่ากุญแจ 30 บาท )

[/color]

........


แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556


ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2556


[size=18][color=#FF33FF]ขณะนี้ทางหอพักได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แก้ไขสัญญาณแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น.
ให้นิสิตลองเชื่อมต่อดูอีกครั้งหากยังเชื่อมต่อไม่ได้ให้แจ้งไว้ในกระทู้ที่ตั้งไว้ ให้บอกตึก ชั้น ห้อง เพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขตัวปล่อยสัญญาณได้ถูกจุด กรุณาอย่าโพสนอกกระทู้
[/color][/size]

[size=18][color=red]ล่าสุดวันนี้ วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น.
ได้ทำการแก้ไขสัญญาณใหม่อีกรอบให้นิสิตลองเชื่อมต่อการใช้งานอีกครั้งหากยังไม่ได้ให้โพสทิ้งไว้ที่ลิ้งนี้
[/color][/size]

http://www.rcuchula.com/webboard/?page=post_view.php&room_no=0&id_main=198&star=0

[size=18][color=#FF33FF]ล่าสุด วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 ได้ทำการแก้ไขตัวส่งสัญญาณที่ดับตึกจำปี พุดซ้อน และพุดตาน เรื่องสัญญาณอ่อนหรือแรงอาจขึ้นอยู่กับตัวส่งสัญญาณตัวนั้นอาจถูกปรับให้ลดลงเพื่อไม่ให้ขี่กับตัวส่งสัญญาณอีกตัวหนึ่ง หากตัวส่งสัญญาณทั้ง 2 ตัวสัญญาณแรงทั้งคู่จะทำให้เกิดการขี่ของสัญญาณทำให้นิสิตไม่สามารถจับสัญญาณได้เลย ซึ่งการปรับขึ้นอยู่กับสภาพการกระจายสัญญาณซึ่งทางบริษัทผู้ติดตั้งมีเครื่องมือในการวัดสัญญาณก่อนการปรับสัญญาณ เพื่อให้สัญญาณกระจายตัวได้ดีที่สุดอาจมีบางห้องที่ได้รับสัญญาณอ่อนบ้าง ทางหอพักและ IT ก็ได้ทำการแก้ไขปัญหาตลอดมา [/color] [/size]

[size=18][color=red]ขออนุญาติลบกระทู้เรื่องแจ้งไว้เรสที่โพสนอกกระทู้ออกนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องไวเรสให้โพสไว้ในกระทู้ที่กำหนดไว้เท่านั้น[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 20 พ.ค. 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 07 พ.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 24 เม.ย. 2556
แจ้งข่าวเมื่อ 20 เม.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 09 เม.ย. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 26 ก.พ. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 21 ก.พ. 2556


[size=24][color=red]นิสิตจะต้องพิมพ์ใบชำระค่าหอพักจากเว็บไซต์
แล้วนำไปชำระตามรายละเอียดดังประกาศ
[/color][/size]แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2556
[size=18][color=red]นิสิตที่พักอยู่ในชั้น 2 - 3 ทั้งตึกจำปา และตึกจำปี (ยกเว้นนักกีฬาฟุตบอล)
จะต้องเลือกห้องใหม่ เตียงใหม่ ในชั้น 4 - 12 ตึกจำปี
(ชั้น 2 - 3 สงวนไว้เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เท่านั้น)
[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2556
[color=darkred]

[size=20]สำหรับนิสิตหอพักปัจจุบัน สามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอต่อภาคต้น
ปีการศึกษา 2556 ณ ป้ายประกาศใต้ตึกของตนเอง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป[/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.พ. 2556


แจ้งข่าวเมื่อ 30 ม.ค. 2556
แจ้งข่าวเมื่อ 25 ม.ค. 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2556


แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2556แจ้งข่าวเมื่อ 28 ธ.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 31 ต.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 30 ต.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 22 ต.ค. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ต.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 19 ต.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 09 ต.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ย. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 14 ก.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.ย. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ย. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 31 ส.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 16 ส.ค. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 15 ส.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 10 ส.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 31 ก.ค. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 27 มิ.ย. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มิ.ย. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 08 มิ.ย. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 22 พ.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 08 พ.ค. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 04 พ.ค. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 23 เม.ย. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2555[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 1(สำหรับนักเรียน)[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 2(สำหรับนักศึกษาฝึกงาน)[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 3(สำหรับหน่วยงานทำให้นักศึกษาฝึกงาน)[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 11 เม.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 05 เม.ย. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 02 เม.ย. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 23 มี.ค. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2555>>คลิก<<


แจ้งข่าวเมื่อ 21 มี.ค. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 20 มี.ค. 2555


การสำรวจหอพักหรือที่พักเอกชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทำงานเพิ่มใเติม)

แจ้งข่าวเมื่อ 19 มี.ค. 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 14 มี.ค. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 14 มี.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 08 มี.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 06 มี.ค. 2555


แบบฟอร์มการสำรวจหอพักหรือที่พักเอกชนโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบบันทึกข้อมูลการบำเพ็ญประโยชน์(กลุ่มสัมภาษณ์ 27 ก.พ.55 เวลา 17.00 ณ โถงพุดซ้อน)

แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.พ. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 27 ก.พ. 2555
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2555

[url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_93.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_94.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_95.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_96.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_97.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_98.pdf]
 [/url][url=http://www.rcu.sa.chula.ac.th/form/up_files/rcu_flie_99.pdf]
 [/url]


แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.พ. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 31 ม.ค. 2555

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ม.ค. 2555


ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2555


แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2555
ขั้นตอนการยืนยันอยู่หอพัก


แจ้งข่าวเมื่อ 16 ม.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2555


[size=24][color=#FF33FF]ให้โพสปัญหาทิ้งไว้ในกระทู้ที่พี่ตั้งไว้นะครับอย่าโพสนอกกระทู้
ขออนุญาติลบกระทู้ทีึ่ตั้งนอกกระทู้ทิ้งเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการเช็คปัญหา
[/color][/size]

[size=18][color=red]ให้โพสทิ้งตามกระทู้นี้[/color][/size]
http://www.rcu.sa.chula.ac.th/webboard/?page=post_view.php&room_no=0&id_main=198&star=0

แจ้งข่าวเมื่อ 10 ม.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 09 ม.ค. 2555แจ้งข่าวเมื่อ 30 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 19 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 14 ธ.ค. 2554


แจ้งข่าวเมื่อ 12 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 08 ธ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 23 พ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2554

แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2554

แจ้งข่าวเมื่อ 21 ต.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 20 ต.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 20 ต.ค. 2554
http://www.chula.ac.th/cuth/cic/hotnews/index.htm?docId=CU_P015092.html

แจ้งข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 13 ต.ค. 2554


ประกาศฉบับที่ 1
ให้นิสิตหอพักเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์น้ำท่วม

แจ้งข่าวเมื่อ 12 ต.ค. 2554


รายชื่อนิสิตหญิง หอพักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้สิทธิ์อยู่หอต่อ ภาคปลาย ปี2554 (เพิ่มเติม ครั้ง 1)
นิสิตที่ทำงานครบแล้วค่ะ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2554 (รีบมาทำงานกันน่ะค่ะ)

แจ้งข่าวเมื่อ 07 ต.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 12 ก.ย. 2554ดาวโหลดประกาศรับสมัคร<<


[size=24][color=red]เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชายทุกชั้นปี[/color][/size]


สมัครกดเลยครับ<<


แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554ดาวโหลดประกาศรับสมัคร<<[size=24][color=red]นิสิตระดับปริญญาตรีชายหญิงทุกชั้นปี[/color][/size]


สมัครกดเลยครับ<<


แจ้งข่าวเมื่อ 29 ส.ค. 2554ดาวโหลดประกาศยื่นความจำนง(จำปี จำปา พุดซ้อน พุดตาน)<<


ดาวโหลดประกาศยื่นความจำนง(ศึกษิตนิเวศน์)<<

แจ้งข่าวเมื่อ 26 ส.ค. 2554
แจ้งข่าวเมื่อ 18 ส.ค. 2554

แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.ค. 2554


ตรวจเช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า<<คลิกๆ[color=#FF33FF][size=24]อ้างอิงจาก http://www.khonthai.com[/size] [/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 25 มิ.ย. 2554

แจ้งข่าวเมื่อ 24 มิ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 11 มิ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 06 มิ.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2554แผนที่หอพัก<<
แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2554


[color=#FF33FF][size=24]ประกาศ
วันนี้ 26 พฤษภาคม 2554
เวลา 9.00 ถึง 12.00 น.
จะทำการปิดปรับปรุงเว็บไซต์หอพักจะทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หอพักได้
ขออภัยในความไม่สะดวก[/size][/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2554
รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญาตรีที่ผ่านการสัมภาษณ์<<


รายชื่อนิสิตชายระดับปริญาตรีที่ผ่านการสัมภาษณ์<<


รายชื่อนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์<<

1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<

แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2554


[size=18][color=#FF3300]

ขณะนี้หมดเวลาในการกรอกใบสมัครนิสิตหอพักแล้วนะครับ
หากผู้สมัครคนใดกรอกใบสมัครทันตามเวลาที่กำหนดให้ปริ้นและนำใบสมัครมาส่ง
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่สำนักงานหอพักนิสิต อาคารตึกพุดซ้อน ชั้น 2

[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 05 พ.ค. 2554
ดาวโหลดประกาศปริญญาตรีชาย<<


ดาวโหลดประกาศปริญญาตรีหญิง<<


ดาวโหลดประกาศบัณฑิตศึกษาชาย<<แจ้งข่าวเมื่อ 02 พ.ค. 2554[URL=http://pic2u.net/v.php?s=786_hereyo9.gif]
 [/URL]


ดาวโหลดประกาศ<<


ศึกษาขั้นตอนการสมัคร<<คลิก


1.คุณสมบัติผู้สมัคร<<คลิก
2.หลักฐานประกอบการสมัคร<<คลิก
3.กำหนดการวันกรอกใบสมัคร<<คลิก
4.กำหนดการวันยื่นใบสมัคร<<คลิก
5.กำหนดการวันสัมภาษณ์<<คลิก
6.กำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก<<คลิก
7.กำหนดการวันรายงานตัวเพื่อยืนยันเข้าพัก<<คลิก
8.กำหนดการวันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต<<คลิก
ดาวโหลดประกาศ<<


ศึกษาขั้นตอนการสมัคร<<คลิก


1.คุณสมบัติผู้สมัคร<<คลิก
2.หลักฐานประกอบการสมัคร<<คลิก
3.กำหนดการวันกรอกใบสมัคร<<คลิก
4.กำหนดการวันยื่นใบสมัคร<<คลิก
5.กำหนดการวันสัมภาษณ์<<คลิก
6.กำหนดการวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพัก<<คลิก
7.กำหนดการวันรายงานตัวเพื่อยืนยันเข้าพัก<<คลิก
8.กำหนดการวันมอบตัวเข้าพักในหอพักนิสิต<<คลิกดาวโหลดประกาศ<<


ศึกษาขั้นตอนการสมัคร<<คลิก


1.คุณสมบัติผู้สมัคร<<คลิก
2.หลักฐานประกอบการสมัคร<<คลิก
3.กำหนดการวันกรอกใบสมัคร<<คลิก
4.กำหนดการวันยื่นใบสมัคร<<คลิกแจ้งข่าวเมื่อ 27 เม.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 26 เม.ย. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 18 เม.ย. 2554ดาวโหลดประกาศรับสมัคร<<


ขั้นตอนการสมัคร<<


[size=24][color=red]เฉพาะนิสิตปริญญาตรีชายหญิงชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปเท่านั้น[/color][/size]


สมัครกดเลยครับ<<
แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554ดาวโหลดประกาศรับสมัคร<<


ขั้นตอนการสมัคร<<


สมัครกดเลยครับ<<
แจ้งข่าวเมื่อ 12 เม.ย. 2554


[size=24][color=red]เฉพาะนิสิตที่อยู่ในโครงการเท่านั้น[/color][/size][size=20][color=blue]กรอกใบสมัครกด[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554


ให้นิสิตกรอกใบสมัครทางเวปไซต์ www.rcu.sa.chula.ac.th/apply/index.php

แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2554รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตที่ผ่านการคัดเลือก<คลิก>>ขั้นตอนวิธีการยืนยันห้องเดิมเตียงเดิมคลิก<<


>>ขั้นตอนวิธีการเลือกห้องใหม่เตียงใหม่คลิก<<


>>ยืนยันคลิกเลย<<


แจ้งข่าวเมื่อ 10 มี.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 04 มี.ค. 2554
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 1[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 2[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 3[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 01 มี.ค. 2554[size=24]ข้อมูลดังกล่าวเช็คเมื่อเวลา 20.00 น.
ของวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2554รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีหญิงเพิ่มเติม<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554>>คลิก<<
แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554>>วิธีการคลิก<<


>>ยืนยันคลิกเลย<<


แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.พ. 2554รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี<คลิกแจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี<คลิก


รายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา<คลิก


รายชื่อนิสิตที่รอพิจารณาผลการเรียน<คลิกแจ้งข่าวเมื่อ 16 ก.พ. 2554


รายชื่อเพิ่มเติมกรณีแจ้งยืนยันไม่สำเร็จ<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.พ. 2554


รายชื่อนิสิตชายที่ไม่ต้องสัมภาษณ์<คลิก


รายชื่อนิสิตชายที่ต้องเข้าสัมภาษณ์<คลิก[size=20][color=#FF33FF]นิสิตที่ต้องเข้าสัมภาษณ์ให้เข้าสัมภาษณ์ เวลา 16.00 น. ตามวันที่ประกาศในรายชื่อ ที่ห้องประชุม 1 และ 2 สำนักงานหอพัก[/color] [/size]แจ้งข่าวเมื่อ 07 ก.พ. 2554


รายชื่อนิสิตที่ผ่านโดยไม่ต้องสัมภาษณ์<<คลิก


รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านโดยต้องเข้าสัมภาษณ์<<คลิก


รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านโดยต้องสัมภาษณ์เพิ่มเติม<<คลิกแจ้งข่าวเมื่อ 05 ก.พ. 2554
ขั้นตอนการยืนยันอยู่หอพัก


แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2554แจ้งข่าวเมื่อ 24 ม.ค. 2554
download ใบสมัคร


แจ้งข่าวเมื่อ 11 พ.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553


download คู่มือเอกสาร 5 ส. หอพัก


แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553


คู่มือเอกสาร 5 ส. หอพัก

แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 28 ต.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 27 ต.ค. 2553


[size=18][color=#FF33FF]ข้อปฎิบัตินิสิตที่ผ่านการคัดเลือก[/color][/size]

[size=16][color=blue]1.ยืนยันการเข้าพัก[/color][/size]
[size=16][color=green]นิสิตที่ต้องยืนยันการเข้าพักผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rcuchula.com ในเวลา 08.00 น.ของวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันศุกร์ที่ 22 ตุลภาคม 2553 โดยให้นิสิตใช้ User name และPassword ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัคร ดำเนินการแนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดสุภาพพื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน[/color][/size]

[size=16][color=blue]2.การมอบตัว รับเอกสารประจำตัว และเข้าพัก[/color][/size]
[size=16][color=green]ให้นิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสาร และเข้าพักในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานหอพักศึกษิตนิเวศน์[/color][/size]

[size=18]

[color=red]หากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักศึกษิตนิเวศน์เบอร์โทรติดต่อ 02-2160040 - 44 หรือ 08-59560323[/color]

[/size]

ตรวจสอบรายชื่อ<<<คลิก


[color=red]

Long in เพื่อรายงานตัว<<<คลิก


[color=red]


แจ้งข่าวเมื่อ 18 ต.ค. 2553[size=18]

หมดเวลารับสมัครแล้วครับ

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 04 ต.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 17 ก.ย. 2553


[color=#FF33FF][size=18]ให้นิสิตหอพักตึกจำปาชั้น 4 และชั้น 5 ที่ยืนยันอยู่หอพักภาคปลาย[/size][/color]

[size=24]

[color=red]>>>>(เท่านั้น)<<<<[/color]

[/size]

[color=blue][size=18]เลือกห้องพักและเตียงใหม่ ที่ตึก จำปา ชั้น 2 - 3 หรือ ตึกจำปี[/size][/color]


[color=#0099FF][size=18]โดยระบบจะเปิดให้นิสิตเลือกห้องพักและเตียงใหม่[/size][/color]


[size=24][color=red]ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553[/color][/size]


[color=red][size=24]เวลา 8.00 - 23.59 น. เท่านั้น[/size][/color][size=18][color=darkblue]โดยมีวิธีการดังนี้[/color][/size] <<<คลิก>>>[size=24][color=blue]โดยให้นิสิตใช้พาสเวิอร์ดเก่าที่ใช้ในการยืนยันอยู่หอไม่ต้องมาดำเนินการขอใหม่จากทางสำนักงาน[/color][/size]


[color=red][size=24]หากนิสิตคนใดไม่ดำเนินการเลือกห้องและเตียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะอยู่หอต่อและจะตัดสิทธิ์การอยู่หอต่อเทอมปลายทันที[/size][/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ย. 2553


ยื่นอยู่หอต่อ<<<คลิก


[color=red]
[size=18]เฉพาะนิสิตหอพักนานาชาติศึกษิตนิเวศน์เท่านั้น[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 30 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 24 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 09 ส.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 28 ก.ค. 2553


[size=24][color=blue]โดยให้นิสิตทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้[/color][/size]


[color=#FF33FF][size=18]1. Log In เข้าสู่ระบบ[/size][/color]

[color=#FF33FF][size=18]2. คลิกเลือกที่ชื่อ[/size][/color]

[color=#FF33FF][size=18]3. ให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลดังภาพ[/size][/color]

[color=#FF33FF][size=18]4. ให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลดังภาพ[/size][/color]


[size=24]

[color=blue]หากมีข้อมูลส่วนใดที่ผิดหรือ Log In เข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อสำนักงานหอพักในเวลาทำการเท่านั้น[/color]

[/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553


[color=darkblue]ประกาศ ให้นิสิตหอพักทุกคน loginเข้าระบบเว็บไซด์หอพักเพื่อตรวจเช็ครายละเอียดดังต่อไปนี้[/color]


1.

แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 06 ก.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 01 ก.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553


การติดต่อกับนิสิตหอพักชาย/หญิง
1. โทรศัพท์ ตึกชวนชม (02-2183672-4), ตึกพุดตาน (02-2183660-5),
พุดซ้อน (02-2183690-6), จำปี (02-2183650), จำปา (02-2183668)
โดยแจ้งชื่อ-สกุลจริงและหมายเลขห้องพักแก่เจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์
2. ส่งจดหมาย/พัสดุ (ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปษณีย์ ปณฝ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสไปรษณีย์ 10332 )

กรุณาส่ง ชื่อ-สกุล.............................
หอพักนิสิตจุฬาฯ ห้อง.......ตึก............
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

แจ้งข่าวเมื่อ 10 มิ.ย. 2553สมัครกดลิ้งเลยครับ<<<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553ดาวโหลดใบสมัครขอทุนหอพักกดเลยครับ<<<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 07 มิ.ย. 2553


[size=18][color=red]

ถึงน้องๆนิสิตหอพักทุกคน

[/color][/size]
[size=16][color=blue]ให้น้องๆตรวจสอบรหัสนิสิตและชื่อที่บัตรหอพักที่ได้รับไปว่าถูกต้องหรือไม่ [/color][/size]
[size=16][color=blue]หากไม่ถูกต้องให้น้องๆติดต่อสำนักงานหอพักแก้ไขโดยด่วน หากน้องๆไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับตัวน้องๆคือ[/color]

[color=red]1. ชำระเงินค่าหอพักไม่ได้ [/color]

[color=red]2.คะแนนการทำกิจกรรมจะไม่ได้รับการลง [/color]

[color=red]3.จำนวนวันอยู่หอจะไม่ได้รับการลง[/color]
[/size]

[size=18][color=#FF33FF]และรวมถึงน้องๆที่เปลี่ยนชื่อและนามสกุลหากแจ้งเปลี่ยนกับทางฝ่ายทะเบียนมหาลัยแล้วน้องๆต้องแจ้งกับทางสำนักงานด้วยนะครับ
มิฉะนั้นตัวน้องเองจะเกิดปัญหาตาม 3 ข้อดังกล่าว
[/color]
[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 04 มิ.ย. 2553


[size=18][color=blue]

แผนผังการจราจรวันมอบตัวหอพัก

[/color][/size]


ดาวโหลดแผนผัง<<<คลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 01 มิ.ย. 2553


ยินดีต้อนรับนิสิตหอพักใหม่ทุกคน

ยืนยันเข้าอยู่หอ<<<คลิกลืมรหัสคลิกเลยครับ


ขั้นตอนการยืนยันเข้าอยู่หอพักสำหรับนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์<<<คลิก

[size=16][color=blue] นิสิตชั้นปีที่1ปริญญาตรีที่อัพรูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียนให้แก้ไขเป็นชุดนิสิตด่วนและให้นิสิตดำเนินการแก้ไขก่อน 23.59 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2553[/color][/size]

[size=18][color=red]รูปจะต้องเป็นชุดนิสิตเท่านั้น[/color] [/size][size=24][color=red] ขณะนี้ระบบยืนยันตัวเข้าหอพักได้ปิดเรียบร้อยแล้ว[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


ขั้นตอนการยืนยันเข้าอยุ่หอพักสำหรับนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


[quote][color=blue][size=24]ประกาศรายชื่อนิสิตชายที่ผ่านการสัมภาษณ์[/size][/color][/quote]

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ชายระดับปริญญาตรี<<<คลิก

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่ชายระดับบัณฑิตศึกษา<<<คลิก

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายปริญญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)<<<คลิก

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่1)<<<คลิก

[quote][color=blue][size=24]ประกาศรายชื่อนิสิตหญิงที่ผ่านการสัมภาษณ์[/size][/color][/quote]

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หญิงระดับปริญญาตรี<<<คลิก
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตหญิงปริญญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)<<<คลิก
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หญิงระดับบัณฑิตศึกษา(ศึกษิตนิเวศน์)<<<คลิก

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติมครั้งที่1)


แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตใหม่หอพักนิสิตชายระดับปริญาตรี(เพิ่มเติมครั้งที่1)


แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตหญิงระดับบัณฑิตศึกษาคลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2553


[size=24][color=red]แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 [/color][/size]
[color=red][size=24]ข้อ 1.2 จากเดิมยืนยันวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553
[color=#FF33FF]����������� แก้ไขเป็นวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553[/size][/color]
[/color]


ดาวโหลดข้อปฏิบัติ


แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553ดาวโหลดข้อปฏิบัติ

แจ้งข่าวเมื่อ 25 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษาคลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตชายระดับปริญญาตรีคลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553


ตรวจสอบรายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีคลิก


แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553


[color=red][size=18]ข้อปฏิบัติสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลืิอกเข้าพักในหอพักนิสิต ปีการศึกษา 2553[/size][/color]
1. ยืนยันการเข้าพัก
1.1 นิสิตที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกทั้งหอพักพวงชมพู (U-CENTER)และหอพักนิสิต จุฬาฯ ให้นิสิตเลือก
ยืนยันการเข้าพักเพียงที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่านิสิตแจ้งยืนยันการเข้าพักทั้งสองแห่ง
คณะกรรมการทั้ง 2 หอพัก จะตัดสิทธิ์การเข้าพักของนิสิตทันที
1.2 นิสิตที่ต้องการยืนยันการเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ให้นิสิตดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่
www.rcuchula.com ในเวลา 00.01 น. ของ วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันพฤหัสบดี
ที่ 30 พฤษภาคม 2553 โดยให้นิสิตใช้ User name และ Password ที่ใช้ในวันกรอกใบสมัครดำเนินการดังนี้
1.2.1 login เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเปลี่ยนเป็นเลขประจำตัวนิสิต
1.2.2 แนบ File รูปถ่ายสีแต่งกายด้วยชุดนิสิตจุฬาฯ นิสิตชายผูกเนคไทด์ นิสิตหญิงติดกระดุมคอ พื้นหลังของ
รูปถ่ายเป็นสีขาวสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
1.2.3 สำหรับนิสิตหญิงให้เลือกตึกพัก ในอัตรา 4,000 บาท (ตึกชวนชมและตึกพุดตาน) หรือ 5,000 บาท
(ตึกพุดซ้อน)
หรือหากนิสิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่แจ้งให้ติดต่อสำนักงานหอพักนิสิตเบอร์โทร
ติดต่อ 02-2183642 - 3 , 02-2183649
2. การมอบตัวและรับเอกสารประจำตัว ให้นิสิตมารับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก บันทึกลายนิ้วมือและ
เข้าพักในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30 น. ณ โรงยิมหอพัก แต่งกายด้วยชุดนิสิต
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (เอกสารที่ได้รับในวันมอบตัว) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2553
ถึง วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการ
ชำระเงินค่าหอพักนิสิตประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2553
4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553 เวลา 12.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553
แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 24 พ.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 19 พ.ค. 2553[size=18][color=#FF33FF]

เบอร์โทรติดต่อสำนักงานหอพัก 02-2183642

[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 18 พ.ค. 2553


[size=16][color=#FF33FF]

ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ ที่ 17 พ.ค. – วันอังคาร ที่ 18 พ.ค. 2553 เป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จุฬาฯ จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว

[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 15 พ.ค. 2553[size=24][color=#FF33FF]เบอร์สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ 02-2183643 [/color] [/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2553


[size=24]

คำแนะนำข้อปฎิบัตินิสิตที่ต้องการสมัครหอพัก

[/size]

คลิกคำแนะนำ


คลิกเพื่อสมัครเข้าหอพัก (นิสิตชั้นปีที่๑ ระดับปริญญาตรี)


คลิกเพื่อสมัครเข้าหอพัก (นิสิตชาย ระดับบัณฑิตศึกษา)


คลิกเพื่อสมัครเข้าหอพัก (นิสิตหญิง ระดับบัณฑิตศึกษา)


คลิกเพื่อล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)


คลิกเพื่อกรณีลืมรหัสล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)


แจ้งข่าวเมื่อ 11 พ.ค. 2553


[size=18][color=#FF33FF]ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553


[size=18][color=#FF33FF]ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาชาย[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553


[size=18][color=#FF33FF]ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหญิง(ศึกษิตนิเวศน์)[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 03 พ.ค. 2553


ประกาศ
เปิดรับสมัครนิสิตหอพัก เข้ากรอกใบสมัครผ่าน www. rcuchula.com
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 พ.ค. 2553 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 13 พ.ค. 2553
นิสิตต้องพิมพ์ใบสมัครแล้วนำมายื่นที่สำนักงานหอพักตั้งแต่วันที่ 9-14 พ.ค. 2553
ในเวลาทำการ
วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. หลักฐานผลการเรียน
4.1 นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ. 1)
4.2 นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 - สำเนาหลักฐานใบแสดงผลการเรียน ( Transcript)
4.3 นิสิตบัณฑิตศึกษาชั้นปีอื่นๆ - หลักฐานผลการเรียนล่าสุด ( CR 60)
การคัดเลือก
1. นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จะนัดหมายวันเวลาสัมภาษณ์และสถานที่ ในวันส่งใบสมัคร
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาย สัมภาษณ์ในวันที่ 14 พ.ค. 2553 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1,2 สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหญิง จับฉลากในวันที่ 16 พ.ค. 2553 เวลา 09.00 น.
ที่สำนักหอพักศึกษิตนิเวศน์
* รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www. Rcuchula.com หรือโทร 02-2183643

แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 29 เม.ย. 2553


สำนักงานหอพักปิดตั้งแต่วันที่ 13-18 เมษายน 2553
โดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2553 เวลา 8.00-20.00 น.
ดังนั้นขอให้นิสิตดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
สำนักงานหอพักคะ

แจ้งข่าวเมื่อ 08 เม.ย. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 22 มี.ค. 2553เลือกเตียงใหม่


แจ้งข่าวเมื่อ 02 มี.ค. 2553[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 1[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 2[/color][/size]
[size=18][color=blue]ดาวโหลดตัวอย่างหนังสือที่ 3[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553


ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ที่พัก
(สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก)
1. ในการให้ความอนุเคราะห์ที่พัก หอพักนิสิตจุฬาฯจะให้ความอนุเคราะห์ต่อบุคคลภายนอกดังนี้
๏ เฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
๏ นิสิต นักศึกษา ที่ขอมาฝึกงานทีมีหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษานั้นๆ
อนุญาตให้พักได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2553 ถึงวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 และต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พักมาก่อนอย่างน้อย 7 วัน และส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่พักได้ไม่เกินวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 (ทั้งนี้ทางหอพักนิสิตมีจำนวนที่พักที่จำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์จัดให้เฉพาะผู้ที่ส่งหนังสือมาก่อน ถ้าที่พักเต็ม)
2. ในการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พัก มายังสำนักงานนิสิตหอพัก ซึ่งสามารถทำหนังสือได้ 2 กรณี
2.1. กรณีที่เป็นนักเรียนให้ทำหนังสือจากโรงเรียนซึ่งสามารถขอที่พักได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 1) หรือทำหนังสือจากผู้ปกครองมา ซึ่งสามารถขอที่พักได้เฉพาะนักเรียนในปกครองเท่านั้น พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย และรูปถ่ายของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 2)
2.2. กรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ขอมาฝึกงาน ให้ทางหน่วยงานตนสังกัดนั้นๆ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ที่พักมายังหอพักนิสิต (ดังตัวอย่างหนังสือที่ 3)
3. การเข้าพัก ผู้ที่จะเข้าพักต้องมาติดต่อที่สำนักงานนิสิตหอพัก จุฬาฯ ในเวลา 8.00 – 16.00 น. เท่านั้น ทุกวันไม่เว้นหยุดราชกา

แจ้งข่าวเมื่อ 22 ก.พ. 2553


[size=24]ประกาศเพิ่ม[/size]

[size=24]ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเลือกห้องนิสิตตึกจำปาจากเดิม[/size]


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08.00 น.เปลี่ยนเป็นเวลา [color=#FF3300]00.01 น.[/color] นะครับ


เลือกเตียงตึกจำปี


[color=#FF3300](ห้ามนิสิตเลือกห้องชั้น13และ14หากนิสิตเลือกทางหอพักจะดำเนินการจัดห้องให้นิสิตเอง)[/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 20 ก.พ. 2553


เลือกเตียงตึกจำปี
เลือกเตียงตึกชวนชม
เลือกเตียงตึกพุดตาน
เลือกเตียงตึกพุดซ้อน[color=red][size=16]เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องของเว็บไซหอพักและทางหอพักได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่่ยวกับห้องพักนิสิตและขอให้นิสิตดำเนินการดังนี้[/size][/color]

[size=16][color=blue]1. นิสิตทุกคน[color=red][size=14](ยกเว้นนิสิตตึกจำปา)[/size][/color]ที่ต้องการย้ายตึกห้องเตียงและที่ได้ดำเนินการไปแล้วในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553ให้ดำเนินการเลือกตึกห้องเตียงใหม่ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.59 น.[/color][/size]

[size=16][color=blue]2. นิสิตตึกจำปาทุกคนให้เลือกห้องเตียงที่ตึกจำปี ที่เป็นที่ว่าง[color=#FFCC00]สีเหลือง[/color] ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 8.00 น ถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.59 น.[/color] [/size]

[size=18][color=red]ชี้แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น[/color][/size]


[size=24][color=green]จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 19 ก.พ. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.พ. 2553


[size=24][color=blue]นิสิตที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่หอต่อในปีการศึกษา 2553 ทั้งหอพักนิสิตหญิงและหอพักนิสิตชายและนิสิตชายที่รอพิจารณาผลการเรียนเท่านั้น[/color][/size]
คลิกที่นี่


ขั้นตอนการยืนยันห้องเดิม (สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะอยู่ห้องเดิม)


ขั้นตอนการเลือกห้องพักใหม่ (สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะเลือกห้องใหม่)


แจ้งข่าวเมื่อ 13 ก.พ. 2553


รับสมัครนิสิตร่วมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคนิสิตขอรับเอกสารที่สำนักงานหอพัก
รับเพิ่มเติม อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือน มกราคม นี้ ส่ง 1. เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนิสิต 3. สำเนาบัตรประชาชนนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 20 ม.ค. 2553


[size=16]ประกาศ ปิดระบบ ชั่วคราว
ตั้งแต่เวลา 17.00 -17.30 น. ในวันที่ 12 มกราคม 53
ขออภัยในความไม่สะดวก

[/size][color=red][/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 12 ม.ค. 2553


นิสิตระดับปริญญาตรีที่ยังไม่ได้พักอาศัยในหอพักนิสิตที่มีความประสงค์
ที่จะเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาฯ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2553
[size=24]สามารถกรอกใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต[/size]

ได้ตั้งแต่วันที่ 04 มกราคม 2553 เวลา 06:00 น.
ถึงวันที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 17:00 น.

นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 08.00 - 16:00 น.


แก้ไข ขอให้นิสิตแนบเอกสารผลการเรียนภาคต้น แทนใบCR.54[color=red][/color][size=16][/size]
รับสมัครเฉพาะนิสิตปัจจุบัน ปี 52 ลงไป (ไม่ใช่นิสิตใหม่รหัส 53)

แจ้งข่าวเมื่อ 04 ม.ค. 2553แจ้งข่าวเมื่อ 07 พ.ย. 2552
[size=15]ชำระเงินที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯได้ตั้งแต่[/size]
[size=15]วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ถึง วัน[color=red][color=#FF3300][size=16]อาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน [/size][/color][/color]2552[/size]
[size=15]หากนิสิตไม่มาชำระเงินค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตามวันเวลาที่ทางสำนักงานหอพักกำหนด[/size]
[color=red][size=18]จะมีผลต่อการพิจารณาอยู่หอพักต่อ[/size][/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552

แจ้งข่าวเมื่อ 24 ต.ค. 2552


[color=blue][size=24]

กิจกรรมสุดท้ายของ ภาคต้น วันปิยมหาราช

[/size]

[size=15]วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552 รับไม่จำกัด นิสิตทุกชั้นปี (โดยเฉพาะนิสิตปี 1)[/size]


[size=15]นิสิตสามารถมาสแกนลายนิ้วมือได้ในเช้าวันที่ 23 ตุลาคม 52[/size]


[size=20]บริเวณ ใต้ตึกชวนชม[/size]


[color=red]โดยนิสิตสแกนลายนิ้วมือ[/color]ตั้งแต่ เวลา 6.00 - 6.30 น. เท่านั้น


แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552


[color=blue]

[size=24]สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่นิสิตจุฬาฯได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[/size]

[/color]

[img=270]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/20091022084706.gif[/img]


แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552


1. รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
2. มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก และเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2
3. การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักที่ได้รับในวันมอบตัว พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น.รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552
4. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่โถงชั้นล่างตึกพุดซ้อน
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552


ดาวโหลดตามลิงส์ด้านล่าง

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552


ทั้งนี้ นิสิตต้องปฏิบัติดังนี้ทุกข้อ

รายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าพัก รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูปชุดนิสิต ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 8.00 -17.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2

มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก และเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักที่ได้รับในวันมอบตัว
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3
ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น.
รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่โถงชั้นล่างตึกพุดซ้อน
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552


นิสิตต้องปฏิบัติตามทุกข้อ
1.รายงานตัว เพื่อยืนยันการเข้าพัก แจ้งเลขประจำตัว รับเอกสารประจำตัว บันทึกลายนิ้วมือ และถ่ายรูป
ชุดสุภาพผูกเนคไท ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 8.00 -17.00 น.

2.มอบตัว รับบัตร รับกุญแจ รับเอกสารเพื่อชำระเงินค่าหอพัก และเข้าพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม
2552 ในเวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอพักนิสิต ตึกพุดซ้อน ชั้น 2

3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก ให้นิสิตนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าหอพักที่ได้รับในวันมอบตัว
พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนไปชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ที่ส่วนการคลัง อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3
ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น.
รายละเอียดตามประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าหอพักนิสิต ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2552

4ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่โถงชั้นล่างตึกพุดซ้อน
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากนิสิตผู้ใดไม่ดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิต

แจ้งข่าวเมื่อ 18 ก.ย. 2552