Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา21:46 น. | ออนไลน์ 25 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[color=#FF33FF][size=18]ให้นิสิตหอพักตึกจำปาชั้น 4 และชั้น 5 ที่ยืนยันอยู่หอพักภาคปลาย[/size][/color]

[size=24]

[color=red]>>>>(เท่านั้น)<<<<[/color]

[/size]

[color=blue][size=18]เลือกห้องพักและเตียงใหม่ ที่ตึก จำปา ชั้น 2 - 3 หรือ ตึกจำปี[/size][/color]


[color=#0099FF][size=18]โดยระบบจะเปิดให้นิสิตเลือกห้องพักและเตียงใหม่[/size][/color]


[size=24][color=red]ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553[/color][/size]


[color=red][size=24]เวลา 8.00 - 23.59 น. เท่านั้น[/size][/color][size=18][color=darkblue]โดยมีวิธีการดังนี้[/color][/size] <<<คลิก>>>[size=24][color=blue]โดยให้นิสิตใช้พาสเวิอร์ดเก่าที่ใช้ในการยืนยันอยู่หอไม่ต้องมาดำเนินการขอใหม่จากทางสำนักงาน[/color][/size]


[color=red][size=24]หากนิสิตคนใดไม่ดำเนินการเลือกห้องและเตียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าวทางหอพักจะถือว่านิสิตไม่ประสงค์จะอยู่หอต่อและจะตัดสิทธิ์การอยู่หอต่อเทอมปลายทันที[/size][/color]


แจ้งข่าวเมื่อ 09 ก.ย. 2553