Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา06:51 น. | ออนไลน์ 14 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=18][color=#FF3300]

ขณะนี้หมดเวลาในการกรอกใบสมัครนิสิตหอพักแล้วนะครับ
หากผู้สมัครคนใดกรอกใบสมัครทันตามเวลาที่กำหนดให้ปริ้นและนำใบสมัครมาส่ง
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่สำนักงานหอพักนิสิต อาคารตึกพุดซ้อน ชั้น 2

[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2554