Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา06:23 น. | ออนไลน์ 17 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ

รายชื่อนิสิตหญิงระดับปริญาตรีที่ผ่านการสัมภาษณ์<<


รายชื่อนิสิตชายระดับปริญาตรีที่ผ่านการสัมภาษณ์<<


รายชื่อนิสิตชายระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์<<

1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<1.การยืนยันเข้าหอพัก<<
2.การมอบตัวและเข้าหอพัก<<
3.การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก<<
4.ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หอพัก<<

แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2554