Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา13:03 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[color=indigo]

[size=24]
ให้นิสิตนำเงินจำนวน 250 บาท มาชำระในวันมอบตัวด้วย[/size]
( ค่ากิจกรรม 50 บาท ค่าเสื้อรุ่น 150 บาท ค่าบัตร 20 บาท ค่ากุญแจ 30 บาท )

[/color]
[color=#FF33FF]ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต หญิง ปีการศึกษา 2556 [/color]

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าพักในหอพักนิสิต ชาย ปีการศึกษา 2556

แจ้งข่าวเมื่อ 27 พ.ค. 2556