Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา13:27 น. | ออนไลน์ 47 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=20][color=darkred]การชำระเงินช่วงนี้ สำหรับนิสิตที่แจ้งความประสงค์พักแบบเหมาจ่ายในช่วงที่ 2 ทุกคน

(พักระหว่างวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558)

*การชำระเงินสำหรับการพักในช่วงที่ 3 ให้นิสิตตรวจสอบกำหนดการต่อไป*
[/color]
[/size]

.

แจ้งข่าวเมื่อ 21 พ.ค. 2558