Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา06:45 น. | ออนไลน์ 17 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24]ขณะนี้ทางหอพักยังไม่มีประกาศรับสมัครหอพัก
การกรอกใบสมัครตอนนี้เป็นการกรอกใบสมัครของนิสิตโครงการ
จุฬาชนบทเท่านั้นหากนิสิตที่ไม่ได้เป็นนิสิตในโครงการจุฬาชนบท
ให้หยุดกรอกใบสมัครโดยด่วน[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2558