Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา12:10 น. | ออนไลน์ 45 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24]ขณะนี้ทางหอพักยังไม่มีประกาศรับสมัครหอพัก
การกรอกใบสมัครตอนนี้เป็นการกรอกใบสมัครของนิสิตโครงการ
จุฬาชนบทเท่านั้นหากนิสิตที่ไม่ได้เป็นนิสิตในโครงการจุฬาชนบท
ให้หยุดกรอกใบสมัครโดยด่วน[/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 31 พ.ค. 2558