Server Time (On Page Load): วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา22:49 น. | ออนไลน์ 18 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=24][color=red]การแจ้งความจำนงอยู่หอต่อครั้งนี้เฉพาะนิสิตตึกเก่า
ได้แก่ ตึกพุดซ้อน พุดตาน จำปา และจำปี เท่านั้น
นิสิตตึกชวนชมซึ่งเป็นห้องพักแบบรายเดือน ไม่ต้องทำการยื่นอยู่หอต่อ
[/color][/size]


แจ้งข่าวเมื่อ 09 พ.ย. 2558