Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา14:03 น. | ออนไลน์ 24 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=18]การแจ้งอยู่หอพักช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงภาคฤดูร้อน 2562[/size]
โดยนิสิตสามารถแจ้งความจำนงออนไลน์ได้ที่ =>> https://forms.gle/XEQACgsh5VbhhnTE7

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

*โปรดดูรายละเอียดประกาศได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในตึก*
**นิสิตที่จะอยู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนทุกคนต้องยื่นแจ้งความจำนงดังกล่าว**

แจ้งข่าวเมื่อ 06 พ.ค. 2562