Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:21 น. | ออนไลน์ 33 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ
*****ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 14 มิถุนายน 2562*****

รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 รอบบ่าย
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 รอบเช้า
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 22 พ.ค. 62 รอบบ่าย
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 22 พ.ค. 62 รอบเช้า
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 รอบบ่าย
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 รอบเช้า

รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 รอบบ่าย-เย็น
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 62 รอบบ่าย-เย็น
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 22 พ.ค. 62 รอบบ่าย-เย็น
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 รอบบ่าย-เย็น


แจ้งข่าวเมื่อ 10 พ.ค. 2562