Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา13:29 น. | ออนไลน์ 33 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ


*****ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562*****

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 20.00 น.


รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย 62 รอบเช้าUpdated!!
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย 62 รอบบ่าย
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย 62 รอบเช้า
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 5 มิ.ย 62 รอบบ่าย
รายชื่อนิสิตหญิงที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 5 มิ.ย 62 รอบเช้า


รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย 62 รอบบ่าย Updated!!
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย 62 รอบเช้าและบ่าย
รายชื่อนิสิตชายที่ต้องสัมภาษณ์วันพุธที่ 5 มิ.ย 62 รอบเช้าและบ่าย

.

แจ้งข่าวเมื่อ 30 พ.ค. 2562