Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา00:28 น. | ออนไลน์ 15 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯขอให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ได้รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้ว

ไปทำการกดยินยอมหักเงินค่าหออัตโนมัติผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย

ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้

โดยค่าหอพักตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป จะใช้วิธีการหักเงินอัตโนมัติเท่านั้น
แจ้งข่าวเมื่อ 22 ส.ค. 2562