Server Time (On Page Load): วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา12:45 น. | ออนไลน์ 29 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[size=16][color=#FF33FF]

ตามที่รัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ ที่ 17 พ.ค. – วันอังคาร ที่ 18 พ.ค. 2553 เป็นวันหยุดราชการในเขตกรุงเทพมหานคร จุฬาฯ จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว

[/color][/size]

แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ค. 2553