Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา10:46 น. | ออนไลน์ 24 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ
ขั้นตอนการเลือกห้องพัก..ตึกจำปี


*นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกห้องที่ว่างได้ในชั้น 3-8 (ชั้น 3 ยกเว้นห้อง 309 - 320 ชั้น 8 ยกเว้นห้อง 820 ห้ามเลือก)

**นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้เลือกห้องที่ว่างในชั้น 9-14 (และเลือกห้อง 820 ได้)

(ห้ามเลือกห้อง 210, 510, 810, 1110, และ 1410 เนื่องจากเป็นห้องพักอาจารย์)
*นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ให้เลือกห้องที่ว่างได้ในชั้น 3-8 (ชั้น 3 ยกเว้นห้อง 309 - 320 ชั้น 8 ยกเว้นห้อง 820 ห้ามเลือก)

**นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้เลือกห้องที่ว่างในชั้น 9-14 (และเลือกห้อง 820 ได้)

(ห้ามเลือกห้อง 210, 510, 810, 1110, และ 1410 เนื่องจากเป็นห้องพักอาจารย์)

แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2563