Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา10:07 น. | ออนไลน์ 36 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


ข่าว-ประกาศจากสำนักงานหอพักฯ[color=blue]

[size=24]สวัสดิการการรักษาพยาบาลที่นิสิตจุฬาฯได้รับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย[/size]

[/color]

[img=270]http://www.rcu.sa.chula.ac.th/pic_upload/up_files/20091022084706.gif[/img]


แจ้งข่าวเมื่อ 01 ต.ค. 2552