Server Time (On Page Load): วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา16:20 น. | ออนไลน์ 31 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ข่าวประกาศ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 


หัวข้อข่าว/ประกาศ

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 498 หัวข้อ หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตทุกชั้นปี เข้าพักในหอพักนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 17 พ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตหอพัก พักต่อในหอพักนิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ต.ค. 2563
ประกาศรายชื่อนิสิตหอพักที่ผ่านการคัดเลือกโครงการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก   แจ้งข่าวเมื่อ 25 ก.ค. 2563
ประกาศ การคืนเงินค่าธรรมเนียมหอพัก กรณีพิเศษของนิสิตรายเทอม   แจ้งข่าวเมื่อ 02 ก.ค. 2563
โครงการ 5ส หอพัก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 26 ต.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)   แจ้งข่าวเมื่อ 07 ส.ค. 2563
ประกาศ กำหนดการมอบตัวนิสิตใหม่หอพัก ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563
ประกาศ การชำระค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 #สำหรับนิสิตใหม่หอพักทุกชั้นปี   แจ้งข่าวเมื่อ 29 ก.ค. 2563
แผนที่มอบตัว 2563 (ล่าสุด)   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563
แผนที่วันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563
แผนที่การเดินทางวันมอบตัวนิสิตใหม่ 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563
ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก 2563 (รอบ3)   แจ้งข่าวเมื่อ 24 ก.ค. 2563
การเลือกห้องพัก สำหรับนิสิตใหม่ตึกจำปี ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 16 ก.ค. 2563)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2563
การเลือกห้องพัก สำหรับนิสิตใหม่ตึกชวนชมและพุดตาน ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 15 ก.ค. 2563)   แจ้งข่าวเมื่อ 15 ก.ค. 2563
กำหนดการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 ทุกรอบ   แจ้งข่าวเมื่อ 08 ก.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครทุนช่วยเหลือค่าธรรมเนียมหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 03 ก.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครนิสิตหอพักเข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียม ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 29 มิ.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่สมัครเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)   แจ้งข่าวเมื่อ 22 มิ.ย. 2563
ประกาศ กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (วันที่ 9 - 18 มิ.ย. 63)   แจ้งข่าวเมื่อ 08 มิ.ย. 2563
ประกาศ การยืนยันสิทธิ์สำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพัก ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 05 มิ.ย. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิ์เข้าพักในหอพักนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 26 พ.ค. 2563
ทดสอบ   แจ้งข่าวเมื่อ 14 พ.ค. 2563
ประกาศ รายชื่อนิสิตที่สมัครเข้าอยู่หอพัก ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)   แจ้งข่าวเมื่อ 13 พ.ค. 2563
กำหนดการเลือกห้องใหม่-เตียงใหม่ สำหรับนิสิตหอพักที่กำหนดให้ดำเนินการย้าย ปีการศึกษา 2563   แจ้งข่าวเมื่อ 12 พ.ค. 2563

ข่าว-ประกาศ หน้านี้ 25 หัวข้อ จากทั้งหมด 498 หัวข้อ หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20