Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา09:10 น. | ออนไลน์ 15 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ


  ข้อเสนอแนะ || ความประทับใจ  
ข้อเสนอแนะ สำหรับ ร้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ หน้านี้ 7 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ หน้า : 1
คห.ที่1)  

ควรปรับราคาและปริมาณทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้มีความเหมาะสม
ควรปรับปรุงมารยาทของผู้ให้บริการทุกร้านให้ยิ้มแย้มและไม่ใส่อารมณ์กับลูกค้า

คห.ที่2)  

ข้าวกล้องร้าน 3 แข็งหยาบกร้านมาก

คห.ที่3)  

อยากให้มีความหลากหลายของอาหารและของทานเล่นทั่วไป

คห.ที่4)  

ร้าน1 ผู้ให้บริการควรใส่หน้ากากอนามัย

คห.ที่5)  

อยากให้ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของภาชนะ เพราะบางทีทานข้าวไปแล้วได้กลิ่นน้ำยาล้างจาน และบางครั้งพบเจอคราบอาหารยังติดอยู่ที่จาน

คห.ที่6)  

ความสะอาดโดยรวมดี แต่ในโรงอาหารมีหนู(พบตอนอ่านหนังสือสอบช่วงกลางคืน)

คห.ที่7)  

ร้าน1ผลไม้ราคาแพงมาก

ข้อเสนอแนะ หน้านี้ 7 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ หน้า : 1