Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา02:02 น. | ออนไลน์ 12 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่
*จำสถานะ

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ


  ข้อเสนอแนะ || ความประทับใจ  
ข้อเสนอแนะ สำหรับ ร้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ หน้านี้ 10 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ หน้า : 1
คห.ที่1)  

ควรปรับราคาและปริมาณทั้งอาหารและเครื่องดื่มให้มีความเหมาะสม
ควรปรับปรุงมารยาทของผู้ให้บริการทุกร้านให้ยิ้มแย้มและไม่ใส่อารมณ์กับลูกค้า

คห.ที่2)  

ข้าวกล้องร้าน 3 แข็งหยาบกร้านมาก

คห.ที่3)  

อยากให้มีความหลากหลายของอาหารและของทานเล่นทั่วไป

คห.ที่4)  

ร้าน1 ผู้ให้บริการควรใส่หน้ากากอนามัย

คห.ที่5)  

อยากให้ปรับปรุงเรื่องความสะอาดของภาชนะ เพราะบางทีทานข้าวไปแล้วได้กลิ่นน้ำยาล้างจาน และบางครั้งพบเจอคราบอาหารยังติดอยู่ที่จาน

คห.ที่6)  

ความสะอาดโดยรวมดี แต่ในโรงอาหารมีหนู(พบตอนอ่านหนังสือสอบช่วงกลางคืน)

คห.ที่7)  

ร้าน1ผลไม้ราคาแพงมาก

คห.ที่8)  

ร้าน 1 มีแมลงวันบินเข้าไปในตู้อาหารและผลไม้บ่อย

ร้านอาหารทุกร้าน ภาชนะไม่สะอาด บางชิ้นมัน บางชิ้นมีเศษอาหารหรือข้าวติดอยู่

อาหารมีทั้งที่ทำใหม่ เอาของเก่ามาผสมทำเป็นอันใหม่ และของเก่าเลย

และผงชูรสเยอะมาก ทานของทอดในบางวัน เค็ม ผงชูรสเยอะจนลิ้นชา กัดลิ้นด้วค่ะ

คห.ที่9)  

-

คห.ที่10)  

อยากให้ร้านอาหารแต่ละร้าน ลดการใส่ผงชูรสลง ผุ้ขายบางร้านพูดจาเหมือนไปขอรับประทานฟรี บางคนหน้าเหมือนโกรธกับสามีมา เวลามีลูกค้าซื้อของก็ชอบซุบซิบนินทากันเป็นภาษาของประเทศตัวเอง

ข้อเสนอแนะ หน้านี้ 10 รายการ จากทั้งหมด 10 รายการ หน้า : 1